Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Utstillingar

29.09.2010 - 13:51

Har du forslag til utstillingar?
Senteret huser fleire vandreutstillingar på migrasjon- og kulturmøtefeltet i løpet av året. Somme av utstillingane vil vi også plassere andre stader på Radøy og i det offentlege rom. Dersom du har forslag til tema for nye utstillingar eller kjenner til utstillingar som kan passe inn hos oss, set vi pris på om du tek kontakt!

Image: