Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaUtstillingar

29.09.2010 - 13:51

Har du forslag til utstillingar? Senteret huser fleire utstililngar om migrasjon- og kulturmøtefeltet. Dersom du har forslag til tema for nye utstillingar eller kjenner til utstillingar som kan passe inn hos oss, set vi pris på om du tek kontakt!