Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaUtleige

29.09.2010 - 13:58

Emigrantkyrkja er meir enn ei kyrkje og kan brukast til konsertar og andre kulturarrangement! Kyrkja er godkjend for 120 sitteplassar. Ta kontakt med oss for informasjon om prisar og leige av Emigrantkyrkja. Tlf. 56 37 20 00 / 55 25 18 09  Epost: vestnorsk.utvandringssenter.muho.no