Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og prisar

29.09.2010 - 13:56

Opningstider 2020

 • 10.05 – 21.06: Laur og sun 12–15
 • 23.06 – 16.08: Tys – fre 12-17 og Laur og sun 12–15
 • Måndag stengd
 • Museet er ope etter avtale utanomsesongen heile året. Ta kontakt på tlf. 917 12 961 eller e-post for å tinge omvising for grupper og skuleklassar

Kontortider

 • Måndag - fredag: 09.00 - 15.00
 • Teamleiar/fagansvarleg: Lena Eikeland Kutschera
 • Mail/epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no
 • Tlf. 55 25 18 09 / 917 12 961 /  55 25 10 80

Prisar

 • Vaksne: kr. 80,-
 • Student: kr. 50,-
 • Born under 16 år: Gratis
 • Gruppe: kr. 70,-/pers (minimum 10 pers.)
 • Det kan komme eit tillegg på kr. 700,- per gruppe for tinging utanom dei orinære opningstidene

Radøy sokn leiger Emigrantkyrkja til gudsteneste, bryllaup og gravferd. Merk at det på dagar med gravferd ikkje blir høve til å få omvising i kyrkja før tre timar etter at gravferda er avslutta. Dette vert gjort til kjenne på websidene våre og ved oppslag på informasjonstavla nedanfor kyrkja på dei aktuelle dagane.

 

Kontortider