Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaVeneforeininga

29.09.2010 - 13:56

Bli med i Utvandringssenterets venner! Utvandringssenterets venner vart stifta 19. september 2011 på Samfunnshuset Skogen på Sletta. Ønskjer du å støtte opp om og engasjere deg i arbeidet ved Vestnorsk utvandringssenter, bør du melde deg inn i foreininga! Alle - både unge og gamle - kan bli med.  

 

Lyst til å bli medlem?

Kontakt styret: Rune Mellingen (leiar) Anne Karin Natås, (styremedlem), Ella Ystebø, (styremedlem) Jarnfrid Gunnarson (styremedlem), Kjell Hjellun (styremedlem), Harald Nøttveit (varamedlem), Bjørnar Dalseng (varamedlem) Kontingent Familie: kr 300,- Einskildpersonar: kr 200,- Studentar: kr 100,- Born under 16 år: kr 100,- Bedrifter: kr 500,- Last ned vedtekter for veneforeininga