Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Publikasjonar

29.09.2010 - 13:55

Vestnorsk Utvandringssenter arrangerer årlege fagseminar. Foredraga, fom. seminaret i 2004, er utgjeve som artiklar i bokhefte-form. Kvar artikkelsamling kostar kr. 100,- (+ evt. porto) og er til sals på senteret. Samlingane kan også tingast via e-post eller telefon. Siste års publikasjon kostar kr. 120,- (+evt. porto).

Epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no
Tlf. 56 37 20 00 / 55 25 18 09

2012: Draumen om Amerika i møte med røynda. Tragedie og håp: Krig, forlis og etablering i litteratur.

ISBN 978-82-7834-044-8

Innhald:

Per Kristian Sebak:
Den glemte og den kjente katastrofen på Nord-Atlanteren: en sammenligning mellom Norge-ulykken i 1904 og Titanic-ulykken i 1912.

Anlaug Røen Hauge:
Martha Ostenso (1900–1963)
Utvandrerjente frå Arna og Kvam som populærforfattar i Amerika

Ingeborg Kongslien:
Frå «norskie» til «pakkis»:
Litteraturens bilete av migrasjonserfaringa før og no

Ådne Løvstad:
Opprettelsen av 15th Wisconsin Volunteer Infantry Regiment – under den amerikanske borgerkrigen 1861–1865

2011: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta

2010: Fråhaldssak mellom norskætta i Amerika og særmerkte utvandrargrupper

ISBN 978-82-7834-040-0

Innhald:
Sissel-Anny Hjelmtveit:
Norsk fråhaldsrørsle inspirert frå utlandet, og som imulsgjevar i norskfarga immigrantmiljø i Amerika
Øyvind Røen:
Waldermar Ager - idealist i den norskamerikanske gullalderen
Hans Eirik Aarek:
John Frederik Hansson - avholdssak, fredssak og evangelisering i USA og i Skandinavia
Sverre Mørkhagen:
Troms og Finnmark - en utvandringshistorie for seg
Ingeborg Kongslien:
Nordmenn på Hawaii på 1880-talet - ei særmerkt utvandringshistorie
Liv marit Haakenstad:
Gjennomvandringen om Storbritannia ca. 1865-1915

2007: Enkeltpersonar frå Norge i smeltedigelen USA: Relation among Nations in a multi-cultural World

Foredraga er pr. 9. nov.2007 under forberedelse for trykking

Innhald:
Terje Leiren:
Marcus Thrane and the Norwegian Theater in America
Kjartan Rødland:
Knute Nelson - ein ekte vassvøre – yankee: Fattigguten frå Evanger som vart framskoten og akta politikar i Amerika
Per Lønning:
Det norske Amerika gjennom eit halvt hundre år – personlege minne  1954- 2002
Rolf Erik Solheim:
En glemt åndshøvding – kulturmennesket Kristofer Janson i Amerika

2006: Minoritetar – frå Noreg til Amerika: Grupper og personar som drog frå Norge til Amerika for å oppnå fridom og betre livsvilkår

ISBN-978-82-7834-036-3

Innhald:
May Lunde:
Læstadianske utvandrere fra Nord-Norge til USA
Lise B. Løken:
Dr. Agnes Wergeland: What Can We Learn from Her Life Story?
Ole Podhorny:
Mormonere fra Norge som dro til religiøs frihet i USA - Hvordan religiøs intoleranse ble årsak til emigrasjon
Charles H. Russel:
“The Lady with Pen” – Elise Wærenskjold: An Extraordinary Thinker
Asbjørn Ystebø:
Kvekarsamfunnet i Røldal: Norsk kvekarrørsle – tidleg utvandring til Amerika

2005: Norsk språk og kultur i Vesterveg

ISBN 82-7834-031-5

Innhald:
Helge Sandøy:
Korleis ein gamalnorsk dialekt blei til det færøyiske språket
Tom Rendell:
The Heritage of the Norse Language and Culture in the Orkney and Shetland Islands
Verlyn Anderson:
“Han Ola og han Per”, an Immigrant Comic Strip: Norwegian Dialects in the American Midwest
Peter Hallaråker:
The Ivar Aasen Language among Norwegians in America
Endre Brunstad:
Språkrøkt på Island og Færøyane i dag

2004: Åndelige strømninger mellom Norge og Amerika i emigrantperioden

ISBN 82-7468-108-8

Innhald:
Verlyn Anderson:
The Lutheran Church among Norwegian – American immigrants and their descendants: A religious heritage  transplanted from Norway
Kari G. Førre:
Elling Eielsen – pionérprest blant norske immigranter i USA
Dagfinn Kvale:
Glimt fra norsk sjømannsmisjons bidrag til immigrasjonshistorien i det  norske Amerika
Dag Nygård:
Religionsfrihet og emigrasjon: Idéhistorisk og religionshistorisk perspektiv på emigrasjonen
Oddvar Nilsen:
Hvorledes åndelige impulser fra Amerika har påvirket kristenlivet i Norge
Ingulf Diesen:
Om Albert Lunde – en ”heimattkomen” emigrant med nedslag i norsk vekkelsestradisjon
Oddvar Johan Jensen:
Ludvig Hope som formidler av amerikanske impulser i de norske lekmannsbevegelsen
Jørgen Augestad:
Eit norsk-amerikansk skuleprosjekt i haugiansk vekkingstradisjon

Vestnorsk Utvandringssenter arrangerer årlege fagseminar. Foredraga, fom. seminaret i 2004, er utgjeve som artiklar i bokhefte-form. Kvar artikkelsamling kostar kr. 98,- (+ evt. porto) og er til sals på senteret. Samlingane kan også tingast via e-post eller telefon.

Epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no
Tlf. 56 37 20 00