Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaPublikasjonar

Vestnorsk Utvandringssenter arrangerer årlege fagseminar. Foredraga, fom. seminaret i 2004, er utgjeve som artiklar i bokhefte-form. Kvar artikkelsamling kostar kr. 100,- (+ evt. porto) og er til sals på senteret. Samlingane kan også tingast via e-post eller telefon. Dei siste års publikasjon kostar kr. 120,- (+evt. porto). Nyaste hefte frå 2018 kostar kr 150,- Epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no Tlf. 56 37 20 00 / 55 25 18 09

Personvernfråsegn finn du her

2018: Til Amerika med heimearven i bagasjen

ISBN 978-82-7834-052-3 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Olav Steinar Namtvedt: Vestnorsk utvandringssenter - fagseminar 1. juli 2017 Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas: Til Amerika med heimearven i bagasjen - noen refleksjoner Thor Bernhard Tobiassen: Carl Rui Schevenius - frå fattid husmannsgut i Dalen, Telemark til legendarisk metodistpresti USA Eilif Bertin Løveit: Ole Bull til amerika med norsk folkemusikk i bagasjen, inspirert av Myllarguten - Torgeir Augundsson - og andre bygdespelemenn Asbjørn Odd Ystebø; Jon Nordstog - Trå Telemark med draum om eit identitetsberande "New Norway" i Amerika Atle Berge: Å starte på nytt i eit anna land Faustin Gasana: Erfaringar med å starte på nytt Asbjørn Ystebø/ Tom Arild Valdersnes (foto): Tom Arild Valdersnes ein nøkkelmann i soga om Vestnorsk Utvandringssenter på Sletta

2016: Hollendertrafikk fra Bergen og utvandring til Amerika - som kunne ende uventet

ISBN 978-82-7834-051-6. Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Veslemøy Steensnæs Omenaas: Fagseminar 2. juli 2016, Hollendertrafikk fra Bergen og utvandring til Amerika - som kunne ende uventet. Geoffrey Cobb: The Norwegian Roots of North Brooklyn. Conflicts and Contributions: Seventeenth Century Norwegian Settlers in New Amsterdam (Amerika). Erling Birger Virkesdal: De Zee Ploeg - skipet som hamna i Bergen i staden for Amerika

2015: Sjukdom og helsestell - Utfordringar for norske emigrantar til Amerika med parallell til vår tids innvandrarar til Noreg 

ISBB 978-82-7834-050-9  Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Veslemøy Steensnæs Omenaas: Slettaseminaret 2015. Øyvind Røen: Niles T. Quales - bondebuten frå Sørfjorden smo vart lækjar i Chicago Agnar Klungland: Elisabeth Fedde (1850-1921): Første diakonisse i Amerika Kjartan Rødland: Johan C. Serkland - legepioner mellom bondepionerar Christine Henriksen Ødegaard: Sykdom og helse som utfordring for vår tids innvandrere til Norge - med fokus på psykisk helse Sverre Mørkhagen: Kirkelige komplikasjoner i det norske Amerika på 1800-tallet

2014: Grunnlovsjubileum 200 år - i perspektiv av utvandringa til Amerika og USA sin grunnlov av 1787

ISBN 978-82-7834-048-6 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Asbjørn Ystebø: Amerika som inspirasjon, naudhamn og "riset bak spegelen" Ola Honningdal Grytten og Kjell Bjørn Minde: Haugianerliberalistene: en analyse av haugianere som politikere og næringslivsaktører Birger Løvlie: Kampen for religionsfrihet fra 1840 til 1870 Oddvar Johan Jensen: Samvittighetsfrihet og ytringsfrihet i perspektiv av jubileumsfeiringen Einar Ådland: 99. bataljon - eit handslag over Atlanteren - og noko om utvandring frå Karmøy til Amerika

2013: Nordmenn i Amerika

ISBN 978-82-7834-045-5 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Kjartan Rødland: Samfunnet som vende heim Eva Røyrane: Amerikaonklane: frå Ølve til Montana Øyvind Røen: Knud Langeland : frå omgangsskulelærar i Samnanger til redaktør i Chicago Atle Torsnes: Tysnes i Amerika Odd S. Lovoll: Pionérprestene Odd S. Lovoll: Norsk utvandring til USA etter 1945 : et samtidshistorisk perspektiv Vivian Aalborg Worley: Å være norsk i Brooklyn

2012: Draumen om Amerika i møte med røynda. Tragedie og håp: Krig, forlis og etablering i litteratur.

ISBN 978-82-7834-044-8  Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Per Kristian Sebak: Den glemte og den kjente katastrofen på Nord-Atlanteren: en sammenligning mellom Norge-ulykken i 1904 og Titanic-ulykken i 1912. Anlaug Røen Hauge: Martha Ostenso (1900–1963) Utvandrerjente frå Arna og Kvam som populærforfattar i Amerika Ingeborg Kongslien: Frå «norskie» til «pakkis»: Litteraturens bilete av migrasjonserfaringa før og no Ådne Løvstad: Opprettelsen av 15th Wisconsin Volunteer Infantry Regiment – under den amerikanske borgerkrigen 1861–1865

2011: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta

ISBN 978-82-7834-043-1 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Else Matilde Hegdal og Henriette Rosvold Bauge: Nordmenns møte med Amerika : med utgangspunkt i Rølvaags "Giants in the Earth" Odd S. Lovoll: Norske aviser i Amerika : deres geografiske spredning og historiske rolle som samfunnsbygger og forbindelsesledd mellom Norge og nordmenn i Amerika Asbjørn Ystebø: Amerika-gardar på Sletta : nærområde til Vestnorsk utvandringssenter

2010: Fråhaldssak mellom norskætta i Amerika og særmerkte utvandrargrupper

ISBN 978-82-7834-040-0 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Sissel-Anny Hjelmtveit: Norsk fråhaldsrørsle inspirert frå utlandet, og som imulsgjevar i norskfarga immigrantmiljø i Amerika Øyvind Røen: Waldermar Ager - idealist i den norskamerikanske gullalderen Hans Eirik Aarek: John Frederik Hansson - avholdssak, fredssak og evangelisering i USA og i Skandinavia Sverre Mørkhagen: Troms og Finnmark - en utvandringshistorie for seg Ingeborg Kongslien: Nordmenn på Hawaii på 1880-talet - ei særmerkt utvandringshistorie Liv marit Haakenstad: Gjennomvandringen om Storbritannia ca. 1865-1915

2007: Enkeltpersonar frå Norge i smeltedigelen USA: Relation among Nations in a multi-cultural World

Foredraga er pr. 9. nov.2007 under forberedelse for trykking Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Terje Leiren: Marcus Thrane and the Norwegian Theater in America Kjartan Rødland: Knute Nelson - ein ekte vassvøre – yankee: Fattigguten frå Evanger som vart framskoten og akta politikar i Amerika Per Lønning: Det norske Amerika gjennom eit halvt hundre år – personlege minne  1954- 2002 Rolf Erik Solheim: En glemt åndshøvding – kulturmennesket Kristofer Janson i Amerika

2006: Minoritetar – frå Noreg til Amerika: Grupper og personar som drog frå Norge til Amerika for å oppnå fridom og betre livsvilkår

ISBN-978-82-7834-036-3  Redaktør Rolf Svellingen Innhald: May Lunde: Læstadianske utvandrere fra Nord-Norge til USA Lise B. Løken: Dr. Agnes Wergeland: What Can We Learn from Her Life Story? Ole Podhorny: Mormonere fra Norge som dro til religiøs frihet i USA - Hvordan religiøs intoleranse ble årsak til emigrasjon Charles H. Russel: “The Lady with Pen” – Elise Wærenskjold: An Extraordinary Thinker Asbjørn Ystebø: Kvekarsamfunnet i Røldal: Norsk kvekarrørsle – tidleg utvandring til Amerika

2005: Norsk språk og kultur i Vesterveg

ISBN 82-7834-031-5  Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Helge Sandøy: Korleis ein gamalnorsk dialekt blei til det færøyiske språket Tom Rendell: The Heritage of the Norse Language and Culture in the Orkney and Shetland Islands Verlyn Anderson: “Han Ola og han Per”, an Immigrant Comic Strip: Norwegian Dialects in the American Midwest Peter Hallaråker: The Ivar Aasen Language among Norwegians in America Endre Brunstad: Språkrøkt på Island og Færøyane i dag

2004: Åndelige strømninger mellom Norge og Amerika i emigrantperioden

ISBN 82-7468-108-8 Redaktør Rolf Svellingen Innhald: Verlyn Anderson: The Lutheran Church among Norwegian – American immigrants and their descendants: A religious heritage  transplanted from Norway Kari G. Førre: Elling Eielsen – pionérprest blant norske immigranter i USA Dagfinn Kvale: Glimt fra norsk sjømannsmisjons bidrag til immigrasjonshistorien i det  norske Amerika Dag Nygård: Religionsfrihet og emigrasjon: Idéhistorisk og religionshistorisk perspektiv på emigrasjonen Oddvar Nilsen: Hvorledes åndelige impulser fra Amerika har påvirket kristenlivet i Norge Ingulf Diesen: Om Albert Lunde – en ”heimattkomen” emigrant med nedslag i norsk vekkelsestradisjon Oddvar Johan Jensen: Ludvig Hope som formidler av amerikanske impulser i de norske lekmannsbevegelsen Jørgen Augestad: Eit norsk-amerikansk skuleprosjekt i haugiansk vekkingstradisjon

Vestnorsk Utvandringssenter arrangerer årlege fagseminar. Foredraga, fom. seminaret i 2004, er utgjeve som artiklar i bokhefte-form.

Samlingane kan også tingast via e-post eller telefon. Epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no Tlf. 56 37 20 00

 

Draumen vart verkeleg - Vestnorsk utvandringssenter 1997-2012

Fortid skal ha ei framtid. Dugnad og innsatsvilje utan grenser skapte Vestnorsk Utvandringssenter. 

Ein gong var det hundrevis av dei, "norske" småbyar spreidde over heile prærien i Midtvesten, frå Wisconsin til Nord-Dakota. Byane var smålåtne å sjå til, gjerne berre ei lita husklyngje rundt ei gate kledd med grovt tømmer. 

No finn du i alle fall ein att. Noko namn har han ikkje fått, men adressa er kjend: Sletta i Radøy kommune. Dei etterkommarane av dei første norskamerikanarane som kjem innom, finn noko dei kjenner att, og seier gjerne: "Det er ei så stor glede å sjå at kyrkja vår, eller rådhuset vårt, har kome heim att!". 

Dette er forteljinga om eit stykke norsk utvandrarhistorie som vende heim - frå prærielandet i vest til låglandet i Radøy! 

Forfattar Kjartan Rødland

Dette er boka om planlegginga, etableringa og framvoksteren av Vestnorsk utvandringssenter.I redaksjonsmemda sat: Kjartan Rødland (redaktør), Rolf Svellingen, Tom Arild Valdersnes, Asbjørn Ystebø, Oddmund Skjelvik og ein representant frå Museumssenteret i Hordaland. 

Boka er utgjeven av Vestnorsk Utvandringssenter (eigarstyret og veneforeininga) - konsolidert eining i Museumssenteret i Hordaland, Sletta 2013

ISBN 978-82-7834-046-2

Boka kan tingast via e-post eller telefon. Boka kostar 300,- (+evt. porto). Epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no Tlf. 56 37 20 00 / 55 25 18 09

Image: 
29.09.2010 - 13:55