Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaI media

03.01.2013 - 09:30

Følg Vestnorsk utvandringssenter gjennom oppslag i lokale og nasjonale medier!
Vi legg kontinuerlig ut klipp frå pressa der senteret er omtalt.

2013
2012
2011
2010