Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Om senteret

29.09.2010 - 13:50

Vestnorsk utvandringssenter skal vere:

  • ein spennande opplevings-, undrings- og læringsarena for menneske i alle aldersgrupper
  • eit kompetanse- og dokumentasjonssenter for migrasjon og kulturmøte i fortid og notid
  • ein samfunnsaktør som utfordrar
  • ein viktig samarbeidspartnar for skule, kultur- og næringsliv i regionen