Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm senteret

Velkomen til Vestnorsk utvandringssenter (Utvandringssenteret) på Sletta i Radøy kommune, nord for Bergen. Her er Emigrantkyrkja, ei lita kyrkje og fleire hus er henta frå USA, og ein heil liten Prærielandsby er bygd opp att i eit vestnorsk bygdemiljø som ein gong var utgangspunktet for mange emigrantar til Amerika.

Utvandringssenteret er resultat av lokalt frivillig engasjement og dugnadsarbeid. Senteret omfattar migrasjon og kulturmøte i fortid og notid i ein brei samanheng. Sidan 2010 har det vore drive av Museumssenteret i Hordaland. 

Vestnorsk utvandringssenter skal være:

  • ein spennande opplevings-, undrings- og læringsarena for menneske i alle aldersgrupper
  • eit kompetanse- og dokumentasjonssenter for migrasjon og kulturmøte i fortid og notid
  • ein samfunnsaktør som utfordrar
 
29.09.2010 - 13:50