Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Vestnorsk utvandringssenter

Sesongope frå mai–august. Grupper og skuleklassar kan tinge omvising heile året.

Tlf: 55 25 18 09

vestnorsk.utvandringssenter (at/alfakrøll) muho.no

Museum for migrasjon og kulturmøte i fortid og notid. Bli med på omvising i Prærielandsbyen med emigranthusa som er flytta frå USA til Radøy! Faste og skiftande utstillingar.

Familiearrangement med lysparade, bål og samvær på i Prærielandsbyen. I Amerika markerer dei Thanksgiving Day, eller Hausttakkefest, som ein familiedag med opptog, parade, familiesamvære, historiar og god mat. På Vestnorsk utvandringssenter inviterer vi til parade med fakkeltog eller lys og samvær i Prærielandbyen på Sletta.

Meir om Thanksgiving Day på Prærien

Mitt nabolag! er ei multimedia forestilling der historier, foto og vakker musikk er vevd saman til ei forestilling om menneske si livshistorie. Fiolinisten Christian Stejskal tek oss med til ei verd som for dei fleste av oss er ganske ukjent, men som på same tid skapar både undring og forståing for ei annan kultur.

Meir om Mitt nabolag! - i tonar, bilete og ord

Ei musikkdramatisk forestilling med Reidun Horvei. Nordmenn utvandra til Amerika. Bagasjen skulle ikkje vega meir enn 75 kg, men songane dei bar med seg vog ingen ting, og for mange var songen og musikken det kjæraste dei hadde. Gjennom sjøfart og folkevandring vart songen spreidd, før som no.

Meir om Migrasong - tonane dei bar med seg over havet - premiere

Kalender


Sjå heile kalenderen

Besøksadresse

 • Vestnorsk utvandringssenter
 • 5939 Sletta

Administrasjon

 • Museumssenteret i Hordaland
 • Avd. Vestnorsk utvandringssenter
 • Salhusvegen 201
 • 5107 Salhus

Opningstider 2017

 • 7.05 – 17.06: Laur og sun 12–15
 • 17.06 – 20.08: Tys – fre 12-17 og Laur og sun 12–15.
 • Måndag stengd.
 • Elles etter avtale

Kontortider

 • Måndag - fredag: 08.00 - 15.30
 • Teamleiar/fagansvarleg: Lena Eikeland Kutschera
 • Mail/epost: vestnorsk.utvandringssenter@muho.no
 • Tlf. Sletta (sommersesong): (+47) 56 37 20 00
 • Tlf. 55 25 18 09 / 917 12 961 /  55 25 10 80

Prisar

 • Vaksne: kr. 55,-
 • Student: kr. 40,-
 • Born under 16 år: Gratis
 • Gruppe: kr. 50,-/pers (minimum 10 pers.)
 • Det kan komme eit tillegg på kr. 700,- per gruppe for tinging utanom dei orinære opningstidene.