Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaTidlegare utstillingar

28.09.2010 - 11:41
Marianne Moe - Mellom ljos og mørke. Foto: Thor Brødreskift
10.mai–6.september 2020

Mellom ljos og mørke

Marianne Moe - Mellom ljos og mørke. Foto: Thor Brødreskift

I den nye utstillinga i Galleri Salhus, med tittelen Mellom Ljos og Mørke, viser Marianne Moe nye arbeid i ullfilt.

Arbeida er formale arbeid, bygd opp av handfarga strimler av ullfilt. Skiftingar mellom ljos og mørke, og fargane 

som oppstår i denne brytinga, er inspirasjon for fleire av arbeida. Mange av arbeida er i store format, og nokre av arbeida er også laga av restar og rører borti tema som ressursutnytting og verdi.

 

 

Foto: Thor Brødreskift

 
 
16.02.2020 – 12.04.2020

Ettertankar

"Hullsamlinger" av Ingrunn Oddny Myrland 

 

Ny utstilling med kunstnarane Ingrunn Oddny Myrland og Else Karin Tysse Bysheim.

ETTERTANKAR er ei utstilling basert på erfaringar, minner, ro og uro. en nære og intime kjennskapen me alle har til tekstilar, gjennom kleda me til ei kvar tid har på kroppen, gjer at arbeida til Myrland og Tysse Bysheim vekkjer gjenklang i våre eigne minner og erfaringar. 

ETTERTANKAR stimulerer såleis til refleksjon kring det å vere menneske i verda, ved å røre ved både visuelle og fysiske minner i kvar og ein av oss.

Myrland har si kunstutdanning frå KiR, MA i visuell kunst/tekstil frå KHiO, og pedagogikk m.m. (www.nurgni.no). Tysse Bysheim har mellom anna utdanning innan visuell kunst (KiB), tekstilkultur (VK), kunsthistorie (UiB) og kunstterapi. (www.elsekarin.no)

Utstillinga er kuratert av Anneli Belsvik Aras.

 

 
13.10-15.12.2019

SKIFTarbeid


13.oktober kl. 14 opna utstillinga SKIFTarbeid med arbeid av tekstilkunstnar Susanne Roti og biletkunstnar Jannecke Heien. Begge viser kunstverk der klede spelar hovudrolla, og der arbeid utgjer eit stort bakteppe.

Susanne Roti har utdanning frå KHiO og UiB, og arbeider i skjeringspunktet mellom bilete og plagg, og mellom representasjon og det verkelege. Gjennom å etterlikne velkjende plagg undersøkjer ho spørsmål knytt til identitet, mote, forbrukarkultur og merkevarene si kraft. I Galleri Salhus viser ho ein serie tekstile skulpturar basert på den klassiske denimjakka. Dei fyrste denimkleda vart laga for folk som hadde kroppsarbeid, fordi stoffet er både tjukt og slitesterkt, og har sidan vorte eit utbreidd arbeids- og fritidsplagg.

Arbeida til Roti er framstilt med nitid og tidkrevjande frihandsbroderi, som ein kommentar til kledeindustrien sin masseproduksjon. Arbeida utforskar broderiet sitt potensiale, og ved å dekke heile plagg med tråd vert det skapt skulpturelle objekt med referansar til populærkultur, motehistorie og kunsthistorie.

Jannecke Heien har utdanning frå KMD/UiB, og arbeider med  installasjon, relasjonelle prosjekt, måleri, teikning, grafikk m.m. Arbeida hennar  kretsar ofte rundt interessa for endringsprosessar slik dei artar seg på bakkenivå og sett i makroperspektiv. Likeeins er arbeidet med farge, improviserande teikning og det uføreseielege i visuelle uttrykk ein motor i arbeidet hennar.

I Galleri Salhus viser Heien både silketrykk og måleri der klede er det sentrale motivet, og sporet av menneske og verksemd er sterkt til stades i sitt fråvær. I bileta sine prøver ho å fange inn ein augneblink der eigaren av plagget er off guard, heime i sitt private rom, i ei lomme av tid. I arbeida hennar kan ein finne referansar til strukturelle økonomiske og samfunnsmessige endringsprosessar, samstundes som dei peikar på at menneska er sårbare i all si verketrong.

 

 

 
17.02.-14.04.2019:

Eit berekraftig utopolis?

Gruppeutstillinga Eit berekraftig utopolis?, med kunstnarane Audgunn Naustdal Holsen, Silje Heggren og Torunn Halseid Marø, viser måleri, tekstilarbeid og installasjonar. Arbeida viser til både industri og handverk, til det å tru på det umogelege, og det å ta vare på det me har, til omsorg og omtanke, til å ha draumar, og til det å erkjenne korleis røynda er her og no. Er det mogeleg å tru på ei berekraftig framtid? Velkomen til debatt kring temaet!

Kurator: Anneli Belsvik Aras.

Utstillingsopning 17.februar kl. 14. Kurator Anneli Belsvik Aras vil halde eit foredrag under opninga. Alle tre kunstnarane vil vere til stades under opninga. 

 

Om kunstnarane:

Audgunn Naustdal Holsen (f. 1954) er utdanna ved Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (no KMD/UiB) i Bergen i åra 1981-1984. Ho tok diplom med spesialisering innan tekstiltrykk og farging i 1986. Etter utdanninga har ho hatt tekstilverkstad i Førde sentrum og i Holsen.  Ei tid underviste ho i formgjevingsfag i vidaregåande skule, men arbeider no som tekstilkunstnar på heiltid. Industri møter handverk i mange av Holsen sine arbeid, og ho er oppteken av berekraft, både når det gjeld materialval og utnytting av restar frå eigen kunstproduksjon. Avfall frå eitt prosjekt har potensiale til å bli ein ressurs i neste prosjekt.

Ho har hatt fleire utsmykkingsoppdrag, og er innkjøpt av kunstindustrimuséa i Oslo, Bergen og Trondheim, samt av Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Holsen har hatt separatutstillingar og delteke på juryerte gruppeutstillingar nasjonalt og internasjonalt.

 

Silje Heggren (f. 1978) er ein Bergensbasert biletkunstnar og kunsthistorikar. Ho vart uteksaminert frå Vestlandets Kunstakademi i Bergen i 2002, og i tillegg har ho fullført ein mastergrad i kunsthistorie ved UiB i 2017.

Heggren jobbar primært med måleri, teikning og grafikk. Dei seinaste åra har Heggren vore oppteken av evighetsmaskinar, maskinell estetikk og utopiske konstruksjonar. Arbeida hennar er umiddelbare, fargesterke og direkte, men dei inviterer også til vidare refleksjon og fabulering. Bileta hennar er måla med klåre, monokrome fargeflater satt stramt opp mot kvarandre, der penselstrøka ikkje er synlege.

Heggren har hatt ei rekke separatutstillingar i inn- og utland, og ho er bl.a. innkjøpt av Norsk Kulturråd, Kunstmuseene KODE og til Statoil sine samlingar.

 

Torunn Halseid Marø (f. 1967 i Haugesund) utdanna seg fyrst til dekoratør, men fann etter nokre år i yrket ut at ho ønskja å ta steget ut for å bli kunstnar. Ho byrja som student ved institutt for tekstil ved Statens høgskole for Kunsthåndverk og Design (no KMD/UiB) i 1994, eit naturleg materialval etter å ha tilbrakt store delar av barndomen med å lære tekstile teknikkar frå mormora si. Marø brenn såleis særskilt for tekstilhistorie, kulturhistorie og kvinnehistorie, og i mange tilfelle fell desse tre også saman. Ein vil kunne finne spor av gamalt tekstilhandverk i dei fleste av arbeida hennar. Slik uttrykkjer arbeida til Marø både omsorg og ressursutnytting, slik våre formødrer i si tid var tvungne til.

Marø vart uteksaminert med mastergrad i spesialisert kunst i 2001. Ho omtalar det å ta kunstutdanning, og det å leve som kunstnar, som ein modningsprosess som framleis pågår.

 

 

2013-2018 - Skulehuset, Norsk Trikotasjemuseum

Stoff, støy, strev, stemmer

Frå Salhus til Bangalore - ei utstilling om dagens tekstilarbeidere i India

Foto: Åshild SF Thorsen: Besøk heime hos ein familie i Bangalore

Ei utstilling kor vi samanliknar og ser på tekstilarbeiderne sine arbeidsforhold i Bangalore i India i dag og trekker linjene tilbake til tekstilindustrien i Salhus og Norge.

Eit sentralt tema er å belyse rolla som fagforeiningane har hatt i Norge for å betre rettighetane til arbeiderne. Våren 2012 var to tilsette ved museet i India på eit feltarbeid, Mariela Norheim og Åshild Thorsen (prosjektleiar). Deira hovedkontakt i Bangalore, kor det bur og arbeidarar 500 000 i tekstilindustrien, var fagforeininga GATWU. GATWU fortel om mange av dei same utfordringane som ein kjempa for i Norge for over 100 år sidan: regulering av arbeidstid, hindre ubetalt pålagt overtid, kjempe fram rettane til fri og ferie, kjempe for ei lønn å leve for og ikkje kun ei minstelønn.

I India tar fagforeningane ei ekstra rolle utover kva vi vanlegvis er vane med i dag, nemleg å kjempe for at barna til tekstilarbeidarane får ordna og trygge passordningar og slepp å vere overlatt til seg sjølve mens foreldra er på tekstilfabrikken. Dei set også fokus på retten til å jobbe i ein fabrikkbygning som er sikra mot brann og dei kjemper for eit forbud mot seksuell trakkasering og uthenging på fabrikkane.

Foto, korte dokumentarfilmar, ein "indisk leilighet" som viser buforholda til tekstilarbeidarane. Informasjon om tekstilindustrien i Norge og India, og om fagforeningane si rolle, er kva vi viser i denne utstillinga.

 

Utstillinga er produsert ved Norsk Trikotasjemuseum

Alle foto i utstillinga: Åshild Sunde Feyling Thorsen. Fotoet her er frå då ho og Mariela Norheim var heime hos ein av dei mange hundre tusen som jobbar i tekstilindustrien i Bangalore. Eigne undervisingsopplegg for barn og unge frå og med hausten 2013. Utstillinga er eit bidrag til Stemmerettsjubileet 2013.

Ustillinga er støtta av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd, BKK og Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet.

Dagen etter opninga kom det innslag på Dagsrevyen og Vestlandsrevyen frå Salhus og utstillinga. Du kan sjå snutten som ligg som nr 8 i Vestlandsrevyen frå 17.06.2013, følg lenka: Norsk Trikotasjemuseum med utstilling om tekstilarbeidarar

 

 

 

10.6 - 9.12. 2018:

The Working Poor Road Trip

En utstilling om hvordan arbeidslivet i Europa endres, og om hvordan mennesker rammes når arbeidsvilkårene svekkes.

Av fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen, Danmark  
Foto og film 

 

Møt Europas nye fattige 

I utstillingen blir du tatt med på en visuell reise til et Europa i forandring. Med foto, video, beretninger og fakta ønsker Zeuth og Rasmussen å skape debatt om i hvilken retning Danmark og resten av kontinentet beveger seg mot. Norge er et relevant land å koble opp til debatten.   

I løpet av de siste 10 årene har det oppstått en ny gruppe arbeidere i Europa: THE WORKING POOR. Mennesker som er i arbeid, men som likevel er fattige.   

Arbeidsmarkedet blir mer og mer usikkert. Antallet midlertidige stillinger, fleksible kontrakter og vikarjobber eksploderer. Samtidig kuttes det i offentlige ordninger og pensjoner over hele Europa. Både i Danmark og i Norge øker fattigdommen, og antall lavtlønnsjobber stiger. 

Hundrevis av suppestasjoner etableres, og millioner av arbeidere og arbeidsløse står i kø i hele Europa hver eneste dag for å få seg en matbit. Tusener har mistet sitt hjem etter finanskrisen. Og selv om krisen delvis er over, fortsetter ulikhetene å vokse. For første gang siden 2. verdenskrig vokser en generasjon opp med færre rettigheter enn sine foreldre.    

I utstillingen WORKING POOR ROAD TRIP kommenterer fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen Europas utvikling gjennom foto, video og installasjoner.  
 
Møt Europas nye fattige som balanserer mellom frykten for morgendagen og håpet om en bedre fremtid. Nye fattige som også finnes i Norge.  
 
Søren Zeuth ga i 2014 ut boken RANA PLAZA FASHION, foto fra tekstilindustrien i Bangladesh. Boken ble til en utstilling som blant annet er vist tidligere på Norsk Trikotasjemuseum, Werstas Museum i Tampere og Arbejdermuseet i København. 

 

Utstillingen ble åpnet av ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen 10. juni.
 

 

25.2 - 18.5 2018:


MONOTONI - INDUSTRIELLE REFERANSER

Anneli Belsvik Aras, Silje Bergsvik og Rebecca Teigland

Kva må til for å lage eit produkt? Korleis ser vegen frå råmateriale til ferdig produkt ut? Møtepunkt mellom industriell produksjon og handverk dannar grunnlaget for utstillinga «Monotoni – Industrielle Referansar» som opnar på Norsk Trikotasjemuseum søndag 25. februar. Salsutstillinga viser arbeid av tre bergensbaserte kunstnarar innan keramikk, smykkekunst og trykk: Silje Bergsvik, Rebecca Teigland og Anneli Belsvik Aras.

INDUSTRIELLE EKKO

Industriell produksjon krev drivkraft; eitt ledd er avhengig av det neste, og alle ledda heng saman og driv fram eit resultat. Det er maskiner som repeterer og gjentek, som surrar og snurrar, roterer, og forsyner prosessen med materialar og leverer produkt. Om att og om att, kvar dag det same, i ein slags evig monotoni. I utstillinga har kunstnarane har sett på «livsløpet» i industrien, og ser ein relasjon mellom dette og det å arbeide med materialbasert kunst. Sjølv om det industrielle er maskinlaga, og verka i utstillinga handlaga, er det i begge tilfelle eigentleg eit samarbeid mellom hender og maskiner.

Arbeida er bygd på minner frå ein industri, eit ekko frå maskinane. Som materialbaserte kunstnarar er dei opptekne av prosessen, både i sitt eige arbeid, og i den industrielle produksjonen. Arbeida i utstillinga er laga gjennom materialbaserte, prosessorienterte teknikkar, og repeterande arbeidsmåtar. Om att og om att, for også sjølve å kjenne på monotonien.

 

Om kunstnarane

Silje Bergsvik er utdanna smykkekunstnar frå Alchimia contemporary jewellery school i Firenze, og har Master i metall- og smykkekunst frå Kunsthøyskolen i Oslo. Ho har delteke på ei rekke utstillingar i inn- og utland, og vore med på å starte kunstnargruppa Klink, kunstnergruppa Hauk, og kunst- og design-butikken Made in Bergen retail. I denne utstilliga viser ho både smykke og silketrykk. Arbeida tek utgangspunkt i tannhjulet som symbol for drivkrafta, prosessane og samanhengane som skaper ein industri.

Anneli Belsvik Aras har hovudfag i spesialisert kunst frå Kunsthøgskolen i Bergen. Ho arbeider hovudsakleg i leire, men tidvis også i grafiske teknikkar som silketrykk og linoleumssnitt. Arbeida hennar ligg ofte i området mellom det funksjonelle og det biletlege, og kretsar kring tema som arv, levd liv, møter og spor. Ho set gjerne stramme rammer for arbeidet sitt og arbeider i seriar. Overflate, tekstur, materialitet og farge står sentralt i arbeidsprosess og resultat. Arbeida til Aras har ofte eit stille uttrykk som opnar for undring og refleksjon. www.anneliba.com

Rebecca Teigland har master i tverrfagleg trykk frå University of West England og bakgrunn innan kunst- og handverksfag. Ho arbeider blant anna med støypt keramikk blanda med fotografiske teknikkar, laserkutting med meir. I utstillinga viser ho keramiske arbeid med referansar til fabrikken til museet. www.rebeccateigland.no

 

 

19.06.2016-3.09.2017

Klostersaum til folket!

Nål. Tråd. Kjærleik - ei utstilling om broderi
 

Kva har broderiet som hobby hatt å seie for norske kvinner og menn, og kvar er det i dag? 

Norsk Trikotasjemuseum har overteke bedriftsarkivet og tekstilar etter Gunnar Pedersen AS, ein av dei store norske broderiaktørane i siste halvdelen av 1900-talet. Utstillinga viser tekstilar, foto og mønster frå samlinga og trekkjer linjer til samtida. Gunnar Pedersen AS (1915-86) var ein av dei fremste norske representantane for det kommersielle broderiet på 1900-talet. På denne tida har broderiet blitt allemannseige, og vert selt gjennom brodeributikkar, veke- og mønsterblad. Bilpute, klokkestreng, pyntehandkle og benkeduk: ei kvar flate har plass til ein brodert tekstil. Kva har vekeblads-broderia hatt å seie for interiøret i norske hus?

Samlinga etter Gunnar Pedersen A/S er ei gullgruve av mønster, tekstilar og foto, med hovudvekt på 1950–80-talet. I denne utstillinga vil vi blant anna løfte fram 1970-talets store farsott, klostersaumen, frå gløymeboka.

Broderi: no
I 2016 er det ikkje lenger broderioppskrifter i Det Nye, og vi kjøper gjerne bordduken ferdig på IKEA. Strikking har er i vinden, men kva rolle har broderiet som hobby i dag? Og kva broderer folk? For å få svar på dette har vi invitert publikum til å sende oss foto av broderi dei har laga etter år 2000. 70 av desse er ein del av utstillinga: frå Bergen til Bærum, Skien til Stjørdal.

Vi tek imot fleire bidrag og viser dei på skjerm gjennom heile utstillingsperioden, og inviterer alle til å bli med på eit fellesprosjekt i utstillingsrommet. Send foto av ditt broderi til hanne.dale@muho.no


Utstillinga er produsert ved Norsk Trikotasjemuseum
Utstillingsansvarleg: Ann Kristin Ramstrøm.
Prosjektansvar og tekst: Hanne Dale
Design: Geir Goosen

 

 

28.2 - 08.02.2016

Gunnar Slettebakken - "Det er tungt for den som husker alt"

Utstilling av 43 oljemåleri av Gunnar Slettebakken som aldri er stilt ut tidlegare; fargesprakande fest og alvor formidla med Slettebakken sitt humoristiske og personlege blikk på verda. Denne andre retrospektive utstillinga med målerier av Gunnar Slettebakken (5.10.1936 – 6.5.2012) på Norsk Trikotasjemuseum, syner 43 oljemalerier – dei fleste i stort format – frå åra 1993 – 2008, samt eit utval teikningar og kopi av ei skisseblokk frå 1964. Ingen av måleria av har vore utstilt tidligare. Sjølv om Slettebakken var mest produktiv som måler dei siste tiåra av sitt liv, var han heile sitt vaksne liv aktiv med blyant, penn, oljemåling og lerret og iblant lavering eller kull.


Tittelen på utstillinga, «Det er tungt for den som husker alt», er eit sitat frå Gunnar Slettebakken. Vi finn det som russisk innskrift på fleire bilete, mellom anna på måleriet med same tittel. Det er som om han gir oss ein lapp med karakteristikken av sitt eige liv og verk.

Store format, hurtig og kraftfull handling pregar nær sagt alle Slettebakkens målerier. Den som ser på kastes inn i historia, som kan vere eksaltert og morosam og avslørande eller uanstendig på grensa til det vondskapsfulle. Idrett og folkelege festar, krig, kamp og aggresjon, tvang, og forbod er element som gjentek seg i det ytre, men speglar av i indre konfliktar i gåtefulle og kaotiske sjølvportrett.

 

 

 

 

27.9-06.12.2015

Mens vi venter, av Randi Hosøy

Ei utstilling basert på Randi Hosøy sitt prosjekt med kvinner frå mottak og opplæringssentre kor ho saman med dei har utvikla broderimønstre basert på deira heimland og kulturar. 60 broderte luer stilles ut som symbol på mangfaldet og på å vente. Prosjektet bygger sterkt på metaforen å vente, og Shiruq Kajo frå Syria, som arbeider hos kvinnegruppa EMPO (Flerkulturelt ressurssenter i Kirkens Bymisjon), opna utstillinga og ho fortalte sterkt frå sine mange venteperioder. 

 

 

 

 

9.04-20.9.2015

Rana Plaza Fashion

Foto av Søren Zeuth

Rana Plaza husa fem tekstilfabrikkar som produserte kler til globale tekstilkonsern og til vestlige motehus.  Bygningen hadde åtte etasjar, men hadde kun tillatelse til å bygge fem. Dagen før kollapsen hadde inspektørar evakuert arbeidarar sidan det var oppdaga revner i bygningskonstruksjonen. Likevel vart arbeidarane beordra og trua tilbake på jobb av fabrikkleiinga. På morgonen gjekk straumen og generatorane starta opp. Deira sterke bevegelsar fekk bygningen til å kollapse.

Søren Zeuth har tatt foto av restane etter fabrikken og snakka med tekstilarbeidarane som overlevde katastrofen.

Zeuth sitt mål er ikkje bare å peike på sorga og elende etter denne grusomme katastrofen, men å peike på kva konsekvensane blir når det er forbode, eller ein blir trua på livet, dersom ein organiserer seg i fagforeiningar i ein av verdast største industri, tekstilindustrien. Dette gjeld ikkje bare i Bangladesh, men og i andre land kor tekstilindustrien har etablert seg i dag. Han viser også at fråveret av politisk styring, lokalt og globalt, fører til umenneskelege forhold blant arbeidarane, både i tekstilindustrien og i andre industriar kor produksjonen er flytta til såkalla lågkostland.

Framtiden i våre hender leverte i februar i år ein rapport som omhandlar arbeidsforholda til arbeidarar i tekstil- og elektronikkindustrien i India, «Mind the gap»: Mange av fabrikkane i rapporten produserer varer for norske kleskjeder som mellom anna Dressmann, Cubus, Bik Bok og Carlings. Rapporten viser at arbeidarane mellom anna har dårlige arbeidsforhold, låge lønningar og få rettigheter. Mange slit i tillegg med gjeld dei ikkje klarer å betale unna. 

24. april 2015 var det på dagen to år sidan Rana Plaza kollapsa, og framleis grev etterlatte i ruinane etter spor frå sine kjære som dokumentasjon på at dei arbeidde ved fabrikken, og finn dei det, kan det vere at dei får erstatning. Men pr i dag er det lite å hente for dei som sit igjen, ingen vil påta seg ansvaret og dermed betale ut erstatningar som dei treng til medisin eller anna.

Arild Hermstad, leiar av Framtiden i våre hender, opna utstillinga. Søren Zeuth var til stades, og det var musikalske innslag ved Albert og Elise.

 

 

26.10.2014-4.3.2015

Tusen fuglar

- basert på prosjektet Threads Art Project

Marie Skeie, tekstilkunstnar

Tekstilkunstnar Marie Skeie sette i denne utstillinga fokus på eit svært aktuelt tema; fridom og ønskje om fred i Gaza. I Japan er fuglen eit symbol på fred. I løpet av 2014 broderte fleire hundre menneske i Gaza og Noreg sin fugl og la ved ein bodskap. Desse broderte fuglane vart ei internasjonal kunstutstilling, som vi opna i galleriet på Norsk Trikotasjemuseum søndag 26.10. 2015. Då opna vi ei utstilling som dessverre venta på dei 300 fuglane frå Gaza. Desse fuglane var innesperra i Israel, men kom til Noreg oktober 2014, og har likevel blitt ein del av prosjektet til Marie Skeie som ennå samlar inn fugler (pr 2015)

Prosjektet Threads Art Project er under prossess, og Marie Skeie har som mål å få inn 1000 fuglar frå heile verda. Når målet er fullbyrda ønskjer ho å gi utstillinga tilbake til Gaza. Det er enno mogleg å bidra, og ein kan sende broderte fuglar til Marie Skeie.

Oversikt over institusjoner som bidreg: Edwards Said Institute, Palestine Trauma Centre, Al Azhar University, Women’s Affair Technical Committee, Women’s Health centre, A.M.Qattan Foundation, Atfaluna Sociey for Deaf Children, Popular committee for Palestinian Refugees, Tamer Institute, Maan Assosiation, Apee Jay College (India). Ullsmåg skole, Garnes videregående skole, Mjølkeråen skule, Salhus skule, Ytre Åvik grendahus, Bergen Fengsel og Norsk Trikotasjemuseum.

Utstillinga er støtta av: Norsk Kulturfond; Norsk Kulturråd, Norske Kunsthandverkere og Bergen kommune.
 5.6.-12.10.2014

Lindells mobile tekstilfabrikk

Karin Aurora Lindell, tekstilkunstnar

Symaskinopera

Med kunstutstillinga til biletkunstnar Karin Aurora Lindell (1955) ynskjer Norsk Trikotasjemuseum å setje fokus på dagens globale tekstilindustri. Lindell har lenge vore oppteken av tekstilbransjen og (anti)verdiane i den, og i denne utstillinga stiller ho spørsmål rundt globalisering, menneskeverd, arbeidsmiljø, pengar og forbrukarmakt i tekstilbransjen gjennom verka Syerske og Corps de ballet

Bakgrunnen for verket Corps de ballett er fabrikkbrannane i land som Bangladesh og Kambodsja, der tittelen viser til at dei bangladeshiske syerskene er totalt usynlege for forbrukarane, og at arbeidsplassen deira kan bli ein dødsballett. I installasjonen Syerske viser scenografien til maleria til barokkunstnaren Vermeer. Han malte fleire kvardagsscener med kvinner som arbeider stillferdig. I utstillinga til Lindell er den barokke idyllen broten; i dagens eksportmarknad av tekstilar føregår arbeidet til syerskene (kvinner og barn) i støyande, livsfarlege fabrikkar saman med hundrevis av andre arbeidarar, ikkje i heimlege interiør som hos Vermeer. 

Syerske (2007–2017) er Karin Aurora Lindells performative installasjon. I denne spelar ho sjølv hovudrolla, der ho trakterer symaskina, river remser av lerretsstoff og stryk band. Ni symaskiner, forvridde som om dei har blitt utsette for brann, er òg ein sentral del av utstillinga. Desse er lydsette av musikkteknikar Knut Olai Mjøs Helle. Lyden frå maskinene som «syr» gir publikum ei kjensle av strev og slit gjennom nålene som tråkkar i veg.

 

 

11.-31.05.2014

Loose Ends

Gruppeutstilling

10 studentar frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen har sett saman ei gruppeutstilling som skal stå ut månaden. Kunstnarane har ulik bakgrunn og praksis. Det er stor variasjon mellom kva uttrykk og media dei foretrekk. Den siste veka har dei trassa ulikskapen og gått saman om å utforske rommet og arbeide saman for å finne svar på nokre av dei spørsmåla som kjem når verka vert konfrontert med kvarandre i ein ny samanheng. Kva hender når visningstaden er ein nedlagd trikotasjefabrikk med tydeleg historisk identitet og industriell fortid? Kan vi seie noko om notida ut frå det biletet som oppstår i utstillinga?

 

 

22.9–8.12.2013

Intrikat

Frauke Materlik

Frauke Materlik (Tyskland) si første separatutstilling i Norge. Med bidrag av forfattar Cecilie Løveid.

Foto fra Frauke Materlik sin utstilling i Salhus 2013, nedgrodd kulturlandskap

Frauke Materlik er utdanna kunstnar (MA Byam Shaw at Central Saint Martins, London, 2009), landskapsarkitekt (MA University of Greenwich, 2002) og kulturvitar (mellomfag, Universitetet i Bergen, 2000). Materlik jobbar med fotografi, installasjon og performance. Med sin nyskapande kombinasjon av material og metode undersøker ho endringar i rom og landskap. l Intrikat ser ho på korleis rommet og landskapet endrar seg når vareproduksjonen blir flytta ut av landet og industribygga vert forletne.  Materlik har stilt ut og jobba internasjonalt, til dømes i Danmark (Kunsthal Charlottenborg, BK galleri i Bredgade), England (Brighton Photo Biennial, aspex), Tyskland (Kunstverein Langenhagen, Kunstfrühling bbk Bremen), Kunstraum Vaduz, Liechtenstein og Museum Upernavik, Grønland. Materlik har tett tilknyting til Bergen og Vestlandet kor ein del av hennar prosjekt har sine utgangspunkt.

 

 

23.2-30.4. 2014

Malerier

Gunnar Slettebakken 

Gunnar Slettebakken (1936-2012) vaks opp i Salhus og flytta som vaksen til Gloppen kommune. Han utdanna seg til jurist, men var svært oppteken av å teikne og male. Han måla mange måleri i si levetid, og fleira av motiva er frå tida og minna hans frå Salhus. Gunnar Slettebakken gav også ut to romanar. I denne utstillinga viser vi eit stort utval av måleria hans.

 

 

 

 

15.5-1.9.2013


LUDU UTOPI

Øyvind Pål Farstad

Måleri

Installasjon med ein serie måleri og objekt. Installasjonen inneheld rundt 140 måleri som er plasserte på golvet slik at publikum kan bevege seg rundt dei.

 

 

 

17.3- 5.5. 2013

Eit ferdaminne

Arne og Carlos

Vandreutstilling frå Nasjonalgalleriet.

Utstillinga rettar blikket mot designprosessen: kva er ein designprosess? Korleis fungerer den kreative krafta i samspel mellom dei to designarane? Med dette perspektivet som utgangspunkt er det lagt opp til ei filmvisning produsert av Nasjonalmuseet der Arne & Carlos fortel om sin kreative prosess. Utstillinga inneheld sju tablå som er utforma med utgangspunkt i at publikum skal få innblikk i inspirasjonskjeldene til designarane.

 

 

Anneli Belsvik Aras. Keramikk

23.9.- 2.12. 2012

Dissonans

Anneli Belsvik Aras og Anne Mette Strømsnes

Keramikk, grafikk, teikning og foto med tematisk tilknyting til tekstilindustrien og Salhus. 

 

 

22. april- 24. mai 2012

Jacquardfortellinger

Kari Dyrdal

Digital vev, tekstil

Gul plate, Kari Dyrdal

Kari Dyrdal er professor ved Kunsthøgskulen i Bergen og har utvikla ein serie med tekstilvevde digitale tepper. Ho kallar kunstprosjektet «mønster arbeid / pattern works». Utstillinga presenterer arbeider frå dette prosjektet, eit 5 år langt forskingsprosjekt (2007-2011). «Jacquardfortellinger er en serie hvor det faktiske og det illusjonistiske trer klart fram. Jeg har et behov for klarhet, og i leting etter å tydeliggjøre, avgrenses og forstørres elementer som kan komme til å fremstå virkeligere enn livet selv», seier Kari Dyrdal sjølv om sitt prosjekt.

 

 

9. oktober 2011- april 2012

Og noen har laget dem, tenkte hun

Agnes Bakke Murud og Rachel E. Huglen

Kunstnarane Agnes Bakke Murud og Rachel E. Huglen har lete seg inspirere av livet og historia til fabrikken og laget kunstverk som er inspirert av Norsk Trikotasjemuseum sin tekstile identitet. Begge kunstnarane arbeider med tekstile uttrykk, og er utdanna ved Kunsthøgskolen i Bergen.

AGNES BAKKE MURUD er utdanna tekstilkunstnar, og gjekk ut frå Kunsthøgskolen i Bergen våren 2010. Med utgangspunkt i fotografi og teikningar arbeider ho hovedsakeleg med silketrykkteknikk på tekstile materiale. I arbeidet med denne utstillinga har ho tatt utgangspunkt i den gamle fabrikken. Foto av gamle kardemaskiner og strikkemaskiner på fabrikken er blitt bearbeida på data for så å bli overførte til silketrykkrammer. Resultatet er ein serie arbeid med trykte og utbrente tekstilar. Publikum som har vore på omvisning i museet vil kunne kjenne att motiva frå stofftrykka. Agnes Bakke Murud er fødd i 1978 i Bodø, og bur no i Indre Arna.  

RACHEL E. HUGLEN har bachelor frå Kunsthøgskulen i Bergen, og går no siste året på mastergrada i kunst. «Inspirert av Norsk Trikotasjemuseums tekstile identitet presenterer eg her for publikum arbeid som på ulike måtar held seg til tekstil som materiale og kunstnarisk uttrykksmiddel. Sjølv om eg nyttar tradisjonelle teknikkar som trykk, vev og draperi, er det ikkje teknikken som er mitt høgsete, men tekstil som middel for refleksjon og forteljing.» Rachel E. Huglen er fødd i 1979 på Stord, og bur i Bergen.

 

 

13.2-1.5.2011

"There is no fun like work"

Vemund Tollefsen

Grafikk, maleri og bokdesign 

Vemund Tollefsen er fødd og vaksen opp i Salhus (1941-). Etter realskulen jobba han eit år i kommunen og eit år på Salhus Trikotasjefabrikk. Morfaren hans arbeidde på strikkeloftet heile livet, og mora var syerske til ho gjekk av med pensjon. Farfar og faren arbeidde med veving i Salhus Væverier. Då han arbeidde i fabrikken gjekk han på eit kveldskurs på Bergens Kunsthåndverksskole  to-tre kveldar i veka. Hausten 1960 byrja han på dagskulen, og etter tre år vart han reklameteiknar. Etter dette begynte Tollefsen på linja Bok og Bind på Statens Handverks- og Kunstindustriskole. Etter to år på SHKS tok han diplomeksamen på å utforme og illustrere Veien til verdens ende av Sigurd Hoel. Illustrasjonane gjorde han som xylografi og deltok med dei på Vestlandsutstillingen i 1966.
 
Han har vore tilsett av tre forlag; J.W.Cappelen, Fabritius Forlag/Land og Kirke og H. Aschehoug & Co som teiknar og formgjevar. Han har i hovudsak hatt undervisningslitteratur som arbeidsfelt. I 1982 blei han medlem i NBK gjennom Buskerud Bildende Kunstnere (BBK). I 1994 begynte han på kveldskurs i grafikk på Asker Kunstfagskole og tok oppatt metallgrafikk slik som etsingar og koldnålsraderingar. Lærar var Magne Vatneødegård. Maleri lærte han på Asker Kunstfagskule frå 1998 til 2010 under Per Morten Karlsen.  

 

 

26.september 2010- 1.februar 2011

Ensom/tosom. Kampen om kjærligheten

Astrid Loraas og Mona Pedersen mfl.

Geriljabroderi

Norsk trikotasjemuseum er så heldig å få vera den første til å vise biletteppet ”Ensom/tosom. Kampen om kjærligheten” laga av geriljabroderistane. Teppet er ca. ti meter langt, men det er meininga at verket skal vokse i løpet av utstillingsperioden. Alle er difor invitert til å brodere ein lapp til teppet for å dele sine erfaringar frå både vellykka og mislykka kjærleik. I tillegg til biletteppet, inneheld utstillinga andre arbeid som bilete og pyntegjenstandar.

Geriljabroderi ynskjer å ta broderiet ut av dei stivna hendene til okkupasjonsmakta, som her gjeld strenge handarbeidslærarar og husflidsgeneralar som mellom anna lagar småstjerner på blusekragar og batikkjolar. Dei vil løfte broderiet ut av den romantiserte ideen om den nusselege og heimlege kosen og tar difor broderiet ut i verda og bringer verda inn i broderiet. 

Om kunstnarane/geriljaleiarane: Mona Pedersen, fødd 1966. Er utdanna medievitar frå Universitetet i Oslo, og arbeider for tida med eit doktorgradsprosjekt om norsk kinohistorie og kinokultur ved Høgskolen i Hedmark. Ho har og kunstfagleg utdanning frå Oslo teikne- og maleskole, Kunstskolen i Rogaland, og kunsthistorie frå Universitetet i Bergen. Ho har og tidlegare arbeidd med kunst- og kulturformidling. Astrid Loraas, fødd 1965. Utdanning frå designskular og Høgskolen i Akershus/Oslo, faglærar i kunst og handverk. Ho arbeider som designar i eit av Noregs største mediehus. Ho har bakgrunn frå Atelier Nord kor ho arbeidde med etterutdanning for kunstnarar og rettleiing i fleire kunstprosjekt der video og internett vart brukt som plattform.

 

 

27.5-4.09.2011

Soft Concrete

Gruppeutstilling

Sju kunstnarar med felles bakgrunn frå tekstillinja på Kunsthøgskolen i Bergen stiller ut arbeida sine i utstillinga Soft Concrete. Gruppa jobbar med alt frå metall og plast til søm og broderi.
 
 
 

28.05 – 12.09 2010

Far Out Oddity

Gruppeutstilling

Seks unge kunstnarar står bak sommarutstillinga Far Out Oddity på Norsk Trikotasjemuseum i Salhus. Alle kunstnarane har ein felles bakgrunn frå tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen, men dei har stilt kvarandre fritt i forhold til tema, materiale, uttrykksform og innhald. Det har skapt ei variert utstilling der dei ulike verka både snakkar saman og utfyllar kvarandre, men på sett og vis også er i opposisjon til kvarandre. Tittelen refererer til kunstnarlege prosessar i eit større perspektiv. Ordet «oddity» viser til noko som er besynderleg og annleis. I denne samanhengen handlar det om å skape ei anna vinkling på kvardagen, historia og samtida, og om å legge til rette for undring og engasjement. Tatoverte kvinner, slitesterke husmødrer og hjernevaska sexobjekt er berre litt av typegalleriet du møter på utstillinga. I tillegg handlar det og om ein fascinasjon for forholdet mellom kultur og natur, menneskelege band og kjensler.

Mona Høie (1987) har fokusert på 20-talets freakshow og kvinnelege tatoverte oddities. Aoi Yoshizawa (1983) er interessert i tekstil som eit medium i menneskelege relasjonar. Kan tekstil som materiale hjelpe oss å kommunisere med kvarandre? Kiyoshi Yamamoto Farias (1982) er fascinert av naturen. Med tekstil og lys vil han inne i utstillingsrommet skape ein installasjon som gir ei kjensle av å vere ute og i naturen. Tora Endestad Bjørkheim (1986) utforskar madonna/hore-komplekset med utgangpunkt i kvinna som både sexobjekt og husmor. Marit Tunestveit Dyre (1983) har jobba med positive kjensler og opplevingar, og fokusert på korleis desse fysisk påverkar kroppen. Er det mogeleg å visualisere kjensler? Elisabeth Petch (1986) tar utgangspunkt i eigen familie og gjennom eit tekstilt assosiasjonsmateriale portretterer ho ein generasjon slitesterke kvinner. 

 

20.04-20.05.2010

HUS

2. trinn ved Haukås skole stiller ut teikningar. Kull, blyant, tørrpastell. Kulturfagprosjektet i Bergen kulturskole underviser over 1000 elever på 2. trinnet i Åsane og Laksevåg. Dans, musikk, teater og visuelle kunstfag besøker alle skular ein eller fleire periodar kvart skuleår. Denne utstillinga og opninga viser litt av det elevane gjorde saman med kulturskulelærarane då dei var på besøk på Haukås skole tidlegare i vår. Det er òg ein liten video frå Haukås, som gir innblikk i undervisninga i dei fire faga.  

 

14.03 - 18.04. 2010

There is no place like here

Gruppeutstilling

There is no place like here presenterer tekstilhandverk som er skapt i møte mellom 14 kvinner frå 5 forskjellige land. Utstillinga springer ut frå eit samarbeid mellom Senter for byøkologi og tekstildesignaren Heidi Winge Strøm. There is no place like here stiller spørsmål ved korleis vi diskuterer migrasjon og det fleirkulturelle Noreg, og skapar eit rom for refleksjon rundt korleis migrasjonsprosessar formar menneske, samfunnet og stadane der vi bur. Utstillinga er bygd opp rundt tekstilobjekt, film og fotografi frå prosjektet «Kulturell veving», som blei gjennomført i Ytre Arna vinteren 2009/10. Prosjektet har vore ei reise i og mellom ulike tekstiltradisjonar, der 5 kvinner frå Bergensregionen og 9 kvinner frå asylmottaket i Ytre Arna har utforska teknikkar, mønster og fargar for å utvikle nye tekstilobjekt.

 

2009

En ny arbeidsdag – digitalt fortalt

Utstilling på ullaloftet i 2009 i tilknyting 150-års jubileet til Salhus Tricotagefabrik.

 

1.10.2009

Arbeid – Work – Trabajo

Søren Zeuth

Fotografi

Den danske fotografen Søren Zeuth har reist verda rundt og teke bilete av menneske i arbeid. Fotografia skildrar menneske som er på arbeid, og som prøver så godt dei kan å tjene til livets opphold. «Når alt kommer til alt, så har vi de samme normer. Uanset om du er kodriver i Zambia eller funktionær i Danmark. Vi passer vores arbejde, for at få brød på bordet hver dag. Vi stifter familie, får børn, har drømme og forventninger til fremtiden og de kommende generationer. Alle, jeg mødte var åbne, og de ville dele alt. Derfor var det fantastisk at skildre det arbejdende menneske rundt om i verden», seier Søren Zeuth.

 

2.4- 20.9.2009

We were just happy to work

Maria Manuela Rodrigues

Tekstil

Utstillinga til Maria Rodrigues er ein del av Kulturminneåret 2009 og prosjektet Fordums kraft - Nytt liv. Industriminner i møte med vår tid. Her kan du lese meir om Kulturminneåret 2009 og prosjektet. Onsdag 1.juli opnar Kulturminneåret 2009 ei utstilling på Rådhusplass i Oslo med tittelen Fordums kraft - Nytt liv. Industriminner i møte med vår tid. Dette er ei stor utandørs fotoutstilling basert på 10 norske industriminne, deriblant Salhus Tricotagefabrik, Norsk Trikotasjemuseum.

Norsk Trikotasjemuseum er saman med ti andre teknisk-industrielle museumsanlegg valt ut av sekretariatet til Kulturminneåret 2009 til å ta del i prosjektet. Dette er eit nasjonalt dokumentasjons- og kunstprosjekt som skal formidle industriminnet Salhus Tricotagefabrik på ein ny måte.

 

 

10.09.2008-25.2.2009

Arkiv; De ufullendte

Kari Steihaug og Salhus skule

Utstillinga opnar på Norsk Trikotasjemuseum onsdag 10. september kl.18.00. Kari Steihaug er til stades. Espen Kutschera, formidlar ved Hordamuseet, Bymuseet i Bergen reflekterer over korleis det var å vere mann i strikkeåret. Det vil også bli ei framsyning av elevane 6. og 7. klasse ved Salhus skule.