Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaSamlingane

22.06.2011 - 13:22

Då Salhus Tricotagefabrik la ned drifta var maskinene og store delar av arkivet intakt. Norsk Trikotasjemuseum forvaltar produksjonslokala og fleire bygningar rundt fabrikken: til saman 31 bygg inkludert arbeidarbustad (1860), skulehus (1873), lærarbustad og den første direktørbustaden. Bygningane er verna av Riksantikvaren og har ei samla golvflate på rundt 10 000 kvadratmeter (inkludert bygningsmassen til Bevaringstenestene).

Museet tek vare på maskiner til ulike prosessar i produksjonen av strikka tekstilar. Vi har fleire hundre maskiner, mest frå Salhus Tricotagefabrik men òg frå andre tekstilfabrikkar i Bergensregionen og andre delar av landet. 

Vi tek vare på klede og tekstilar som blei produserte ved fabrikken i Salhus - dei mest kjende av desse er nok undertøysmerket Krone Maco.  

Grunna vårt tekstilindustrielle fokus, har vi òg fått overta det som er att etter den Oslobaserte broderibedrifta Gunnar Pedersen A/S, som produserte broderimønster og selde garn og broderiutstyr frå 1915 til 1986.

 

Gåver

Har du noko du vurderer å gje til museet? Send ein e-post til samling.nt@muho.no med foto og ein kort omtale av det det gjeld, eller kontakt samlingsansvarleg Hanne Dale på tlf. +47 922 48 204.

Samlingsutvalet ved museet har møte ved behov, og vurderer alle tilbod til samlinga.