Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaVidaregåande skule

Vi arbeider stadig med å utvide museet sitt tilbod til skulane. Under kan de lese om nokre av dei opplegga ein barneskuleklasse kan oppleve på Norsk Trikotasjemuseum. Det er veldig bra om klassen har prata om museumsbesøket på førehand, slik at alle er godt førebudd på kva som skal skje. Det er fint å ete niste i kafeen etter besøket. Alle museumsbesøk er gratis for skuleklassar i skuletida. Dersom de har andre forslag så har vi stort spelerom for å tilpasse opplegg eller følge opp dei ønska de måtte ha.

Du kan lese om og bestille plass på våre undervisningstilbod hos Museumslosen.

 

Den industrielle revolusjon og framveksten av det moderne industrisamfunnet - Industristaden Salhus sett i nasjonal og internasjonal kontekst

Opplegga består av framsyning av filmen ”Det var en gang en fabrikk”, som varer 27 minutt. Deretter blir det omvising i trikotasjefabrikken, og denne varer mellom 40 minutt og ein time. Gje beskjed dersom de har spesielle emne de ønskjer me skal ta opp. Vårt hovudfokus på desse omvisingane er å gi elevane innblikk i den industrielle revolusjonen slik lereplanen etterspør. Historia til Salhus Tricotagefabrik går heilt tilbake til midten av 1850-åra, då Noreg var i skjeringspunktet mellom jordbruksamfunnet og industrisamfunnet.

Omveltinga som skjedde i Salhus er ikkje ulik kva som skjedde andre stader i Noreg på denne tida. Fabrikkane kom og erstatta handkrafta og fabrikkane trengte billig arbeidskraft som dei mellom anna henta frå bygda. Fattige bønder reiste til Salhus for å få seg jobb, og for første gong i livet fekk dei lønn utbetalt i pengar, dei fekk regulerte arbeidstider, faste arbeidsoppgåver inne i fabrikken og etterkvart også ei fritid som dei kunne fylle med mellom anna turn eller musikk.

For dei første arbeidarane som kom til Salhus frå midten av 1800-talet og framover mot 1900-talet var endringane så store at det kan vere vanskeleg for oss å skjønne det. På omvisingane prøver me å gjere dette meir forståelleg med å sette samfunnsendringane inn ei ein politisk, økonomisk og sosial kontekst.

Elevane får høyre både om maskinane og produksjonslinja, men og om menneska som arbeidde her og budde heile livet sitt i industristaden Salhus. Me ser historia i Salhus i samanheng med den internasjonale tekstilindustrien i dag. Her er det mykje ein kan samanlikne. I dag er tekstilindustrien lagt til mellom anna fattige deler av India, Kina, Bangladesh og andre stader. Som i Salhus for over 150 år sidan med framveksten av tekstilfabrikker som trengte billig arbeidskraft, kor det var lite arbeidarvern etc, er det mykje det same som hender i desse områda i Asia i dag. På ei omvising ønskjer me å få elevane til å reflektere over dagens tekstilindustri.

Det er også muleg å vere med ut av fabrikken og sjå og høyre om korleis fabrikkarbeidarane budde. Det er muleg for elevane å handle vaflar eller anna mat i kafeen. Gi beskjed ved bestilling om det er ønskjeleg. Dei kan og ta med matpakke. Gratis for skuleklassar. 

 

Bestill tid for din klasse på Museumslosen, e-post: bestilling.nt@muho.no eller ta kontakt med Ingrid Haugrønning på telefon 975 28 010.

Kardemaskin i det gamle karderiet
28.09.2010 - 11:48