Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaVenneforeininga

29.10.2010 - 15:54

Venneforeininga til Norsk Trikotasjemuseum er ein god støttespelar for museet. Dei held årsmøter fast kvart år, men elles møtes dei mellom anna når det er arrangement på museet. Mange av medlemmane er tidlegare tilsette ved Salhus Tricotagefabrik, men det er også andre som er medlemmer som ikkje har jobba her.

Du kan vere medlem sjølv om du ikkje har jobba innan tekstilindustrien eller bur i Salhus. Om du er oppteken av kulturminner, industrihistorie, tekstil og tekstilindustri eller anna, er du velkomen til å bli med.  Har du jobba ved ein annan tekstilfabrikk og vil dele din kunnskap med museet og venneforeininga, må du bli med. Kontakt venneforeninga sin leiar Håkon Knudsen eller ring museet.

Kontaktperson:

Håkon Knudsen tlf. 911 22 809
e-post: haakknu@online.no

På bildet under ser du tidlegare syarske ved fabrikken og i dag medlem av venneforeininga Astri Falkanger, delta på vårt årlege arrangement Levande fabrikk.

Image: