Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaFagbibliotek for tekstilindustri

30.04.2012 - 14:42

En av Norsk Trikotasjemuseums mer ukjente samlinger er kanskje boksamlingen. Denne er på om lag 5000 – 10000 bøker og tidsskrifter, og inneholder i hovedsak litteratur som er knyttet til tekstilindustri, tekstilhistorie, tekstilteknikk, allmenn industrihistorie og museologi. Hittil har samlingen bare delvis vært systematisert og det har heller ikke eksistert noen anvendelig katalog for søking i samlingen. Nå har vi satt i gang et arbeid som tar sikte på å etablere et fagbibliotek for tekstilindustriell litteratur. Blant annet innebærer det at samlingen skal gjøres tilgjengelig for søking via biblioteksystemet Bibsys, at den gjøres tilgjengelig for utlån og ikke minst at samlingen på sikt blir plassert i et lokale der den kan brukes av publikum. Norsk Trikotasjemuseums bibliotek vil i første rekke være relevant for de som ønsker mer litteratur fra tekstilindustriens historie og som studerer eller forsker på temaer knyttet til den.

For å få boksamlingen til å bli et bibliotek, samarbeider Norsk Trikotasjemuseum med biblioteket ved Norges Handelshøyskole. Vi tar gjerne i mot bøker og tidsskrifter knyttet til tekstilindustri i Norge og utlandet.

Image: