Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaHistorikk

24.10.2010 - 16:01

Fabrikken i 1859

Eit nasjonalt industriminne

I 2009 var det 150 år sidan Salhus Tricotagefabrik blei etablert i Salhus. Den gamle strikkefabrikken er eit av dei elleve nasjonale industriminna. Fabrikken er verna av Riksantikvaren og er slik eit prioritert kulturminne. Men kvifor? Riksantikvaren meiner at fabrikken representerar eit unikt tverrsnitt av norsk industrihistorie, nærare bestemt av historia til norsk tekstilindustri. Frå 1859 og heilt fram til 1989 har tusenvis av kvinner og menn jobba ved fabrikken. Når fabrikken la ned var maskinane og store delar av arkivet til Salhus Tricotagefabrik intakte. Riksantikvaren utnemnde fabrikken til eit nasjonalt industriminne.

Etter at fabrikken la ned i 1989 opna Norsk Trikotasjemuseum i fabrikklokala i 2001. I dag tar me vare på dei gamle maskinane til Salhus Tricotagefabrik og minna til dei som arbeidde her. Men me har og eit nasjonalt ansvar og skal blant anna ta vare på, dokumentera og formidla historia til den norske tekstilindustrien.

Image: