Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaLagslivet på Osterøy

04.03.2012 - 13:04

I dette arbeidet er aktivitetane til lag- og organisasjonar på Osterøy slik det viste seg i lokalavisene, kartlagt gjennom eitt år. Av kring 170 registrerte lag er 14 vald ut. Deira arbeid og verksemd gjennom eitt heilt år er følgd opp og dokumentert ved deltaking. Her kan du lesa meir om dette.