Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaEi hovudsak

05.05.2011 - 16:14

Folk gjekk sjeldan berrhovda før i tida. Hovudplagga hadde ikkje berre ein praktisk funksjon, skikk og bruk tilsa at dei skulle brukast i ulike samanhengar, både til kvardags og fest. Først på 1900-talet fekk vi motar som gjorde hovudplagga like i både bygd og by. Fram til då kunne det vere store forskjellar mellom regionane i Hordaland, det kan du sjå døme på her på "Ei hovudsak". Utforsk utstillinga her!

Image: