Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpplevingar

28.09.2010 - 11:58

 

Sjå deg om blant gamle bygningar i museumstunet, eller ta deg ein tur i kulturstien. Museet og landskapet kring kan by på mange opplevingar anten du ferdast på eigen hand eller tek kontakt med museet og for omvising.

Andre opplevingar på Osterøy:
- Havrå - eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mangbølte vestlandsgardane
- Det verna naust- og verkstadmiljøet Mjøsvågen
- Hamre kyrkje
- Ole bull sin villa på Valestrand, les meir

 

 

Image: