Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og prisar

28.09.2010 - 12:09

Opningstider:

  • Sesongope 21.6.- 11.8.2020: 
    Tirsdag og søndag kl.11.00 – 15.00

  • Vi gjer gjerne avtaler utanom dei faste tidene, så langt vi har kapasitet.

    Ta kontakt på telefon 94 17 22 50/ eller solveig.jordal@muho.no

Prisar (omvising inkl.):

Vaksne kr. 80
Pensjonistar og studentar kr. 70
Born, skuleklassar gratis
Grupper (min. 15) kr. 70 
For bestillingar utanom opningstidene kan de verta eit tillegg på kr 700.

 

Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr. 110 for vaksne/kr. 90 for grupper, studentar og pensjonistar.