Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og prisar

28.09.2010 - 12:09

Opningstider:

T.o.m. 22.8.2019 ope: 

  • Mandag til torsdag 11-15
  • I juli også sundagar 11-15.
  • Stengt mandag 11.juni
  • Ta kontakt for besøk utanom opninsgtidene.

Prisar (omvising inkl.):

Vaksne kr. 60,-
Pensjonistar og studentar kr. 50,-
Born, skuleklassar gratis
Grupper (min. 15) kr. 50,- 
For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre kjem eit ekstra gebyr på kr 550
Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)

Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr. 90 for vaksne/kr. 70 for grupper, studentar og pensjonistar.