Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Tlf: 56193440

osteroy.museum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Bygdanytt besøkte Osterøy museum ein onsdag i skuleferien. Her kan du lese om og sjå bilda frå nokre av aktivitetane vi har på museet om onsdagane denne sommaren. Barn i alle aldrar er velkomne! 2014...

Meir om Tradisjonelle aktivitetar for barn på Osterøy

På Osterøy museum i sommar kan du sjå utstillingane: Osmåling, Folk i 1814 og Folk på Osterøy i 2014. Vi har aktivitetsdag for barn i alle aldrar onsdagar 11-15. Søndagskafé med stompekaker 12-17 Sjå...

Meir om Sommar på Osterøy museum

Kvar onsdag i skuleferien har vi tilbod til born i følgje med vaksne på Osterøy museum, kl. 11-15. Du kan mellom anna få vere med å bygge steinalderhytte. Grunnkonstruksjonen er på plass. Andre...

Meir om Skulefri!

Her kan du sjå artikkelen i Bygdanytt etter besøket under "Liv i gamle stover" på Osterøy museum sundag 25. mai. Artikkelen finn du her: 2014.05.25_om_bygdanytt.pdf

Meir om Bygdanytt på museumstunet

"Vevkjerringar" av begge kjønn har hatt ei travel helg på på kurs i veving på oppstadvev på Osterøy museum.

Meir om Travel kurshelg på Osterøy museum

Kalender


Sjå hele kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
 • Sundagar juni - september 12-17. Kafé med stompekaker
 • Skuleferieaktivitetar kvar onsdag i juli 11-15

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 50,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 30,-
 • Born gratis
 • Grupper kr. 30,- pr. person
 • Studentar og skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)