Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOsterøy museum

Tlf: 904 19 225

osteroymuseum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Handverkskurs på Osterøy museum – Kurspakke med overnatting/Lunsj på Fjordslottet, Fotlandsvåg.

Meir om Kom i gang med plantefarging

Oppstadveven, er den eldste vevstolen vi kjenner til og den kan ha vore i bruk alt i steinalderen. Når stein-lodda kling i oppstadveven er det same lyden som fylgde vikingkvinnene sitt arbeide med klede og storsegl til vikingskipa.

Meir om Med tradisjon og fantasi - utforsk oppstadveven

Vil du lage dine eigne tresko på maskinar frå 1920-talet i ein autentisk treskoverkstad i Hosanger?

Meir om Lag dine eigne tresko

Med utgangspunkt i eit seks vekers gjestekunstnaropphald på den freda garden og kulturlandskapet Havrå og på Osterøy Museum, har kunstnarane Monika Mørck og Maia Birkeland arbeidd fram utstillinga ”Tida det tar. Tida vi har.” På kvar si måte har kunstnarane forvalta inntrykk og tematikk gjennom skulptur, installasjon og veggarbeid, med handarbeid og innsamling som sentrale stikkord.

Meir om Tida det tar. Tida vi har av Maia Birkeland og Monika Mørck

Få med deg kunstutstillinga SPRANG på løa på Osterøy museum

Meir om Sprang av Maia Urstad og Hilde Hauan

Vil du oppleve ein bit av Hordalands industrihistorie, og samstundes få eit innblikk i eit gammalt handverk? Da kan du ta turen til Hosanger treskofabrikk.

Meir om Hosanger Treskofabrikk

Vi har i samarbeid med Skald forlag gleda av å lansera boka om oppstadveven: The Warp-Weighted Loom I Oppstadveven I Kljásteinavefstaður - Klinkins steins | Klingande steinar | Kljàsteinar klingja

Meir om Flott bok om oppstadveven - The Warp-Weighted Loom

Foto: Snorre Bang Utaker, Bygdanytt

Her kan du sjå kva Bygdanytt skriv om den nye utstillinga som skal opne på Osterøy museum

Meir om "Vevemonster" på Osterøy museum

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • T.o.m. 22.8.2019: 
  Mand-torsd 11-15
  i juli også søndagar 11-15.
  Stengt mandag 11.juni

 • Ta kontakt for besøk utanom opninsgtidene.

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 60,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 50,-
 • Grupper (min. 15) kr. 50,-
 • Born/skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)

Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr 90 for vaksne/kr.70 for grupper, studentar og pensjonistar

For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre kjem eit ekstra gebyr på kr 550