Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Tlf: 56193440

osteroy.museum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Velkommen på handarbeidstreff 1. juni! Det vert det siste handarbeidstreffet før sommaren. Det påtenkte programmet - farging med lav - må utsetjast til hausten, så dette vert eit spøt- og drøs-møte. Fritt fram for historiar og andre ting de vil dela med oss andre. Faste programpostar. Me startar klokka 12!

Meir om Handarbeidstreff 1. juni - siste før sommaren

Foto: Snorre Bang Utaker, Bygdanytt

Her kan du sjå kva Bygdanytt skriv om den nye utstillinga som skal opne på Osterøy museum

Meir om "Vevemonster" på Osterøy museum

27-30.6.2016 veving på Oppstadvev - 31.6-2.7.2016 Farging med lav

Meir om Sommarkurs på Osterøy museum

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Osterøy museum
  • Gjerstad
  • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

Stengt fram til 1. mai 2016 i samband med utstillingsarbeid.
Ope for gruppebestillingar.
Avtalte arrangement går som vanleg. 

1.5-15.9 ope:

  • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
  • 1.6-1.9 også sundagar 12-17. Kafé med stompekaker

Prisar (omvising inkl.):

  • Vaksne kr. 60,-
  • Pensjonistar og studentar kr. 50,-
  • Grupper (min. 15) kr. 50,-
  • Born, skuleklassar gratis
  • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)

Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr 90 for vaksne/kr.70 for grupper, studentar og pensjonistar

For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre kjem eit ekstra gebyr på kr 550