Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Lyst til å læra og spikka? Eller bli enda betre?  Då må du koma på Osterøy museum fredag 3. oktober klokka 17.00. Her vil du møta Eivind Falk, ein ekspert på spikking av alle slags saker og ting...

Meir om

Oppstadvev på Osterøy museum

Osterøy museum 04.10.2014  kl 12.30  Tekstilfremstilling i det forhistoriske Norden - foredrag med professor Lise Bender Jørgensen.  Bender Jørgensen er ein internasjonal...

Meir om

barn og vaksne syr ute

Korleis ta vare på den tekstile kultur- og kunnskapsarven? Hordaland fylkeskommune og Museumssenteret i Hordaland ønskjer velkommen til kreativ idédugnad fredag 3. oktober på...

Meir om

13.09.2014: Open dag i Koppen. Skiping av venelag.Velkommen til ein dag i Koppen!Frå laurdag 13. september kan du koma og sjå deg kring på Koppen, Osterøy. Dette er ein gamal gard med gamle hus;...

Meir om

Gjerstad kyrkje gravhaug vikingtid osterøy museum minnestein

14.09.2014 Gravvandring. Medlemstur kultustien på Gjerstad. Gravvandring kan vera mangt, men det skal i allefall vera lærerikt og tankevekkande. På kulturminnedagen sundag 14 september går...

Meir om

oppstadvev osterøy museum

"Vevkjerringar" av begge kjønn har hatt ei travel helg på på kurs i veving på oppstadvev på Osterøy museum.

Meir om Travel kurshelg på Osterøy museum

Kalender


Sjå hele kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
 • Sundagar juni - september 12-17. Kafé med stompekaker
 • Skuleferieaktivitetar kvar onsdag i juli 11-15

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 50,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 30,-
 • Born gratis
 • Grupper kr. 30,- pr. person
 • Studentar og skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)