Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Tlf: 56193440

osteroy.museum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Osterøy museum er stengt i påska. Vi ønskjer alle ei riktig fin påske og velkomne til museet igjen frå tysdag 22. april.

Meir om Osterøy museum stengt i påska

"Vevkjerringar" av begge kjønn har hatt ei travel helg på på kurs i veving på oppstadvev på Osterøy museum.

Meir om Travel kurshelg på Osterøy museum

Kalender

Liv i gamle stover 25.05.2014 (Osterøy museum)

Sjå hele kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
 • Sundagar juni - september 12-17. Kafé med stompekaker
 • Skuleferieaktivitetar kvar onsdag i juli 12-15

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 50,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 30,-
 • Born gratis
 • Grupper kr. 30,- pr. person
 • Studentar og skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)

Osterøy museum ligg vakkert til på ein sandbanke på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen. Sjå utstillingane våre knytt til fjordkulturen, og med særleg vekt på lokalt handverk, småindustri, bruk av brakje og tekstilar. Vi har også eit innhaldsrikt lokalhistorisk arkiv.

Ta deg også tid til ei vandring i gardslandskapet, mellom førhistoriske graver og notidas jordbruksland. Sundagar har vi kafé med spesialiteten stompekaker.