Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Tlf: 56193440

osteroy.museum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Dei ureine vart dei kalla, dei som fekk lepra. Me fylgjer lagnaden til einskilde pasientar og får kjennskap om korleis det var å gå med ein slik sjukdom i lokalsamfunnet og korleis det til dømes var å verta utstøytt på grunn av ein vansirande sjukdom. Velkomen til Osterøy Museum sundag 8. februar, kl 17.00!

Meir om Dei ureine - Ei forteljing om dei spedalske frå Strilelandet

I samarbeid med Museumssenteret i Hordaland utgir Museumsforlaget boka Brakakledde bygningar (bygningar kledd med einer). Boka vert lansert på Osterøy museum mandag 8. desember kl 19.00. Her kan...

Meir om Ny bok: Brakakledde bygningar

3. desember kl. 12-15. Velkommen til eit litt julete handarbeidstreff. Ta gjerne med ein liten eller stor ”juleting” som du har nokre minne om, og som du vil dela med oss andre. Det kan...

Meir om Handarbeidstreff og Vøledag

I november og desember skal me på Osterøy museum rydda og ordna. Me må derfor halda steng. MEN.. alle dei kjekke, faste og årvisse arrangementa, og dei som er ekstra i tillegg, går som vanleg:...

Meir om Rydding og ordning i november og desember

håndarbeidstreff handarbeidstreff håndtverk handverk osterøy museum

Onsdag 5. November, kl. 12-15, blir det handarbeidstreff på museet med triveleg prat over eit stykke arbeid. Haust og haustarbeid er eit naturleg tema. På museumsverkstaden blir det vøledag der tema...

Meir om Handarbeidstreff og vøledag på Osterøy museum

Onsdag 5. november, kl. 19. Sturla Binder Tek for seg korleis Osterøy museum presenterar sine samlingar i den digitale verda. Det finns mange skattar berre eit tastetrykk unna! Arrangør: Osterøy...

Meir om Det digitale museum

oppstadvev osterøy museum

"Vevkjerringar" av begge kjønn har hatt ei travel helg på på kurs i veving på oppstadvev på Osterøy museum.

Meir om Travel kurshelg på Osterøy museum

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • November-desember 2014: stengt utanom arrangementa
 • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
 • Sundagar juni - september 12-17. Kafé med stompekaker

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 50,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 30,-
 • Born gratis
 • Grupper kr. 30,- pr. person
 • Studentar og skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)