Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

Lukka

Vi held stengt fredag 19. september

Meir om

13.09.2014: Open dag i Koppen. Skiping av venelag.Velkommen til ein dag i Koppen!Frå laurdag 13. september kan du koma og sjå deg kring på Koppen, Osterøy. Dette er ein gamal gard med gamle hus;...

Meir om

Gjerstad kyrkje gravhaug vikingtid osterøy museum minnestein

14.09.2014 Gravvandring. Medlemstur kultustien på Gjerstad. Gravvandring kan vera mangt, men det skal i allefall vera lærerikt og tankevekkande. På kulturminnedagen sundag 14 september går...

Meir om

oppstadvev osterøy museum

"Vevkjerringar" av begge kjønn har hatt ei travel helg på på kurs i veving på oppstadvev på Osterøy museum.

Meir om Travel kurshelg på Osterøy museum

Kalender


Sjå hele kalenderen

Sjå større kart

Adresse

 • Osterøy museum
 • Gjerstad
 • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

 • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
 • Sundagar juni - september 12-17. Kafé med stompekaker
 • Skuleferieaktivitetar kvar onsdag i juli 11-15

Prisar (omvising inkl.):

 • Vaksne kr. 50,-
 • Pensjonistar og studentar kr. 30,-
 • Born gratis
 • Grupper kr. 30,- pr. person
 • Studentar og skuleklassar gratis
 • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)