Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Osterøy museum

Tlf: 56193440

osteroy.museum@muho.no

Osterøy museum ligg vakkert til på på Gjerstad. Saman med gamle og nyare hus i eit spennande tun, viser det levemåten på bygdene nord for Bergen.

29. mai på Osterøy museum ynskjer Osterøy Bondelag, Osterøy Bygdekvinnelag, Osterøy Fjordhestlag, Osterøy Husflidslag, Osterøy museumslag, Osterøy museum, Osterøy Mållag, Osterøy spel- og dansarlag velkommen til Liv i gamle stover 2016. Då skal det ikkje mangla på korkje mat eller musikk eller andre kjekke aktivitetar for store og små.

Meir om Liv i gamle stover 2016

27-30.6.2016 veving på Oppstadvev - 31.6-2.7.2016 Farging med lav

Meir om Sommarkurs på Osterøy museum

Velkommen på handarbeidstreff 1. juni! Det vert det siste handarbeidstreffet før sommaren. Det påtenkte programmet - farging med lav - må utsetjast til hausten, så dette vert eit spøt- og drøs-møte. Fritt fram for historiar og andre ting de vil dela med oss andre. Faste programpostar. Me startar klokka 12!

Meir om Handarbeidstreff 1. juni - siste før sommaren

Foto: Snorre Bang Utaker, Bygdanytt

Her kan du sjå kva Bygdanytt skriv om den nye utstillinga som skal opne på Osterøy museum

Meir om "Vevemonster" på Osterøy museum

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Osterøy museum
  • Gjerstad
  • 5282 Lonevåg
 

Kontakt

Opningstider:

Stengt fram til 1. mai 2016 i samband med utstillingsarbeid.
Ope for gruppebestillingar.
Avtalte arrangement går som vanleg. 

1.5-15.9 ope:

  • Tysdag til fredag 10-15. I juli 10-17
  • 1.6-1.9 også sundagar 12-17. Kafé med stompekaker

Prisar (omvising inkl.):

  • Vaksne kr. 60,-
  • Pensjonistar og studentar kr. 50,-
  • Grupper (min. 15) kr. 50,-
  • Born, skuleklassar gratis
  • Stompekake og kaffi kr 50,- pr. person i gruppe (førehandstinging)

Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr 90 for vaksne/kr.70 for grupper, studentar og pensjonistar

For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre kjem eit ekstra gebyr på kr 550