Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaSprang av Maia Urstad og Hilde Hauan

Publisert den 09.10.2018 - 14:46

SPRANG, versjon Osterøy er ei stadspesifikk, lys- og lydinstallasjon med utgangspunkt i sprang, mellom tonane, og trådane. Lyd og lys knytast saman og skapar ein gnistrande oppleving i eit gamalt rom for liv og arbeid. I prosjektet ser vi tid gjennom kunst, og tradisjon gjennom modernitet. SPRANG, versjon Osterøy er laga spesielt for Gjerstad-løa. 

Utstillinga kan vitjast i museets vanlege opningstider eller på førespurnad. Utstillinga vil vere tigjengeleg fram til 2021.

Her kan du lese meir om utstillinga: https://bek.no/sprang-av-maia-urstad-og-hilde-hauan/

 

 

09.10.2018 - 14:46