Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Bli mes oss å feire KYNDELSMESSE

Publisert den 29.01.2018 - 11:48
Bli med oss å feire K Y N D E L S M E S S E, på Osterøy museum 2. februar. kl 18.00 Osterøy Museumslag inviterer små og store til ein uvanleg fredagskveld. Frå gamalt av var dette ein festdag der folk avslutta julefeiringa og det var ein viktig merkedag for å ta spådomar om både ver og vind, folk og dyr. Barne- og Ungdomsteateret i Mjeldalen er med på å gjenskape gamledagar i museumstunet. Det vert også støyping av lys, toradermusikk og nysteikte lappar.
29.01.2018 - 11:48