Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaProsjekt

19.12.2013 - 10:20

Norsk Trikotasjemuseum har sitt faglege hovudfokus på tekstilindustrisamfunnet, og vi dokumenterer, innhentar kunnskap om, forskar på og formidlar bygningar, tekstilmaskinar, arbeidsliv og sosialhistorie knytt til tekstilindustrien.