Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og prisar

23.01.2013 - 14:06

 

Opningstider 2020

 • 1.9-13.12: onsdag-fredag kl. 11-15 (omvising kl. 11, 12 og 13), søndag kl. 12-17 (omvising kl. 12, 13, 14 og 15)
 • Museet er stengt fredag 30. oktober grunna arrangement

 

 • VIKTIG INFORMASJON i forbindelse med COVID-19: Det er begrensa plassar på omvising, og vi oppfordrar difor besøkande til å førehandsbestille omvisinga. Det er ikkje mogleg å sjå fabrikken på eigehand. Bestill her, eller kontakt oss på e-post eller tlf. (+47) 917 05 645 / (+47) 970 87 297 .

 

  Fabrikken er berre tilgjengeleg med omvisar, omvisingar startar med visning av Salhusfilmen. Filmen varar i 24 minutt, omvisinga varar i om lag 40 minutt.

  Vi er veldig glade for å endeleg kunne opne museet for publikum, men i sommar må vi som alle andre halde oss til gjeldande reglar for å hindre spreiing av Covid-19. I tråd med det gjeldande regelverket må vi registrere kontaktinfo på alle som deltek på omvising. Vi oppbevarar informasjonen i 10 dagar etter besøk for å kunne bidra til smittesporing. For å vere sikre på at både publikum og tilsette er trygge vil vi sleppe inn få personar på same tid. For meir informasjon, les Norges museumsforbund sine generelle smittevernsråd til publikum på museum.

   

  Tilkomst

  Vi har handikap-parkering rett utanfor hovuddøra og trinnlaus tilgang til kafé og resepsjon. I museet har vi heis mellom etasjane og dei ulike utstillingslokala.
   
  Med buss: Frå Bryggen til Åsane Terminal, kvart 10 min med buss nr. 3 eller 4 (15 min. reise). Buss nummer 35 går kvar time frå Åsane Terminal til Salhus Kai (kl. 11.40, 12.40 osv). Retur frå Salhus Kai 13.20, 14.20 osv. Sjå skyss.no for meir info.
   

  Prisar

  • Vaksen, film og omvisning: 90,- 
  • Barn: 40,-
  • Honnør/student: 70,-
  • Film/galleri/utstilling: 70,-
  • Bergenskortet: gratis
  • Skuleklassar; grunnskule og vidaregåande: gratis
    

  Grupper

  Grupper og skuleklasser er velkomne til å besøke oss i og utanom opningstid. For grupper utanom vanleg kontortid, på laurdagar eller kveldstid kjem eit ekstra gebyr i tillegg til billettprisen.

  Kontakt oss for å bestille: