Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og prisar

23.01.2013 - 14:06

 

Opningstider 2020

 • 24.05.–21.06.: søndagar 12–16
 • 22.06–16.08.: torsdag, fredag og søndag  12–16
 • Ta gjerne kontakt med oss om du ønskjer å besøke museet utanom opningstid. Dette gjeld òg for skuleklasser og andre grupper. 

 

  Fabrikken er berre tilgjengeleg med omvisar, omvisingar startar med visning av Salhusfilmen kvar heile time: kl. 12, 13, 14, og 15. Filmen varar i 24 minutt, omvisinga varar i om lag 40 minutt.

  Vi er veldig glade for å endeleg kunne opne museet for publikum, men i sommar må vi som alle andre halde oss til gjeldande reglar for å hindre spreiing av Covid-19. I tråd med det gjeldande regelverket må vi registrere kontaktinfo på alle som deltek på omvising. Vi oppbevarar informasjonen i 10 dagar etter besøk for å kunne bidra til smittesporing. For å vere sikre på at både publikum og tilsette er trygge vil vi sleppe inn få personar på same tid. Send bestilling på e-post til bestilling.nt@muho.no eller ring eller send SMS til (+47) 917 05 645.

  Ta kontakt dersom du ynskjer å besøke oss utanom ordinær opningstid. For meir informasjon, les Norges museumsforbund sine generelle smittevernsråd til publikum på museum.

  Museet er ope for grupper, barnehagar og skuleklasser i og utanom opningstid heile året. Send oss ein e-post eller ring 55 25 10 94/ 975 28 010 for å bestille.

   

  Tilkomst

  Vi har handikap-parkering rett utanfor hovuddøra og trinnlaus tilgang til kafé og resepsjon. I museet har vi heis mellom etasjane og dei ulike utstillingslokala.
   
  Med buss: Frå Bryggen til Åsane Terminal, kvart 10 min med buss nr. 3 eller 4 (15 min. reise). Buss nummer 35 går kvar time frå Åsane Terminal til Salhus Kai (kl. 11.40, 12.40 osv). Retur frå Salhus Kai 13.20, 14.20 osv. Sjå skyss.no for meir info.
   

  Prisar

  • Vaksen, film og omvisning: 90,- 
  • Barn: gratis
  • Honnør/student: 70,-
  • Film/galleri/utstilling: 70,-
  • Bergenskortet: gratis
  • Skuleklassar; grunnskule og vidaregåande: gratis
    

  Grupper

  Grupper og skuleklasser er velkomne til å besøke oss utanom opningstid. For grupper utanom opningstid, laurdag eller kveldstid kjem eit ekstra gebyr i tillegg til billettprisen.

  Ta kontakt med oss på epost: bestilling.nt@muho.no eller telefon: 975 28 010