Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm utstillingar

19.12.2013 - 11:28

Vi viser fleire midlertidige utstillingar i løpet året med ulike tema, oftast kunst- eller kulturhistoriske utstillingar. Desse viser ofte tekstil eller omhandlar industri, arbeidsliv eller andre tema.

Dei siste åra har me mellom anna vist desse utstillingane: Geriljabroderi, Arbeid Work Trabajo (foto av Søren Zeuth), There is no fun like work (maleri av Vemund Tollesen), De ufullendte (tekstil av Kari Steihaug) og We were just happy to work (tekstil av Maria Rodrigues). We were just happy to work romma tekstilarbeid av Maria Rodrigues laga av plagg produsert ved Salhus Tricotagefabrik. Nokre av desse er fast utstilte i museet.

Utstillingane kan sjåast i museet si opningstid.

 

 Bilete frå utstilling av elevar i Kulturfagprosjektet, mai 2011.