Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Livet utanfor fabrikken

11.03.2014 - 10:53

Barn plukker blomster utenfor fabrikken

 

 

Vårt årlege arrangement Livet utanfor fabrikken arrangerte vi sist i 2015. Følg med på vår heimeside og facebook når vi arrangerer dette neste gong.