Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBergen Strikkefestival: 25.-27. september 2020

13.04.2016 - 15:00

 

Viktig informasjon om Bergen Strikkefestival 2020

Information in English below


Korona har endret hverdagen for oss alle, og vi jobber med å få avviklet Bergen Strikkefestival på en måte som ivaretar både strikkeglede og smittehensyn. Selv om det kan være mulig å tillate større forsamlinger enn i dag, så vil 1-metersregelen og krav til hygienetiltak gjøre at vi i dag ser for oss en mindre festival med fokus på kurs. Vi vil og se på muligheten for å arrangere noen foredrag med et begrenset publikum.


De viktigste endringene at det ikke blir et stort felles åpningsarrangement, større foredrag med publikum eller marked. Kursene består, da de kan gjennomføres etter gjeldende regelverk og råd fra FHI. Vi ønsker også å finne alternative løsninger som strømming av foredrag og en digital løsning for kurs. Festivalen vil dessverre ikke være åpen for publikum som ikke har en billett til kurs eller annet enkeltarrangement.


Vi ber om forståelse for at detaljene for festivalen ikke er klare helt enda. Vi jobber intenst med å finne gode alternative løsninger.


Dersom du er kurs- eller foredragsholder, har søkt om markedsplass eller som frivillig har vi sendt ut informasjon til deg på e-post.


Mer informasjon om program og billetter kommer snart. Enn så lenge takker vi for tålmodigheten!

__________________________________________________

Important information about Bergen Strikkefestival (Bergen Knit Fest) 2020:

The corona virus has changed everyday life for all of us, and we are working on a way to organise Bergen Strikkefestival and spread our love of knitting without increasing the risk of contagion. Although it might be possible to allow larger assemblies of people in September, social distancing requirements and heightened hygiene measures mean that we have had to rethink the format of the event. We are now planning for a smaller event, focused on workshops. (We will also look into the possibility of organizing some lectures for a limited audience.)

The most important changes are: there will not be a large opening event, lectures with larger audiences or a yarn market. The workshops programme remains, as workshops can be organised in line with current government regulations and guidelines. We will also consider alternative solutions such as live streaming lectures and digital workshops. The festival will only be open to those who have bought a ticket to a course or another individual event.

We ask for your understanding for the fact that the details concerning the festival are not quite ready yet. We are working hard to find good alternate solutions. If you are a course instructor or lecturer, have applied for a place at the festival market or as a volunteer, we have sent you more detailed information by e-mail.

More information about the programme and tickets will be announced soon. For now, we thank you for your patience!

 

Hjemmeside for Bergen Strikkfestival

 

Kontakt oss: strikkefestival@muho.no