Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBergen Strikkefestival 2020: 25.–27. september

Publisert den 20.02.2020 - 12:02
20.02.2020 - 12:02

 

Viktig informasjon om Bergen Strikkefestival 2020!

Bergen Strikkefestival: 25.-27. september 2020

Korona har endra kvardagen for oss alle, og vi jobbar med å få avvikla Bergen Strikkefestival på ein måte som ivaretar både strikkeglede og smittevern. Sjølv om det kan vere mogleg å tillate større forsamlingar enn i dag, fører 1-metersregelen og krav til hygienetiltak til at vi i dag ser føre oss ein mindre festival med fokus på kurs. Vi vil òg sjå på moglegheita for å arrangere nokre foredrag med eit avgrensa publikum.


Dei viktigste endringane at det ikkje blir eit stort felles opningsarrangement, større foredrag med publikum eller marknad. Kursa består, då dei kan gjennomførast etter gjeldande regelverk og råd frå FHI. Vi ynskjer også å finne alternative løysingar som strømming av foredrag og ei digital løysing for kurs. Festivalen vil dessverre ikkje vere open for publikum som ikkje har billett til kurs eller andre enkeltarrangement.

Vi ber om forståing for at detaljane for festivalen ikkje er klare heilt enno. Vi jobbar intenst med å finne gode alternative løysingar.


Dersom du er kurs- eller foredragsholder, har søkt om markedsplass eller som frivillig har vi sendt ut informasjon til deg på e-post.


Meir informasjon om program og billettar kjem snart. Enn så lenge takkar vi for tålmodet!

 

Kontakt oss: strikkefestival@muho.no