Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaAVLYST Trykkerverkstad med Marianne Moe

Publisert den 03.09.2020 - 10:49
03.09.2020 - 10:49

AVLYST: Workshopen med Marianne Moe i dag er dessverre avlyst på grunn av sykdom. Vi håper å finne en ny dato senere i høst.

 

Museet er åpent som vanlig fra 12-17. I dag er siste visningsdag av utstillingen til Marianne Moe.

 
---------------------------------------------------------------

Sundag 6.september er siste sjanse til å sjå Marianne Moe si utstilling Mellom ljos og mørke i Galleri Salhus.

Frå 12.00-14.00 vil kunstnaren vere tilstades i utstillinga, og det vil bli høve til å trykke eigne oppvaskklutar. Under kyndig rettleiing frå kunstnaren kan ein få prøve ulike trykkteknikkar.

Dette er eit tilbod fyrst og fremst til vaksne, men born kan også delta i følgje med ein vaksen. Pris kr. 30 pr oppvaskklut.

Meld deg på her

Vi opner og for drop-in, men må registere alle deltakere grunna smittevern. Denne informasjonen blir sletta etter ti dager.

Museet og kaféen er open som vanleg frå kl. 12-17.