Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKurs i handtering av plast i samlingane

06.08.2020 - 10:34

Vi heldt på å utvikle eit kurs om plast i samlingane. Plast er eit utfordrande material å bevare, då mange plasttypar er ustabile, og vert raskt nedbrutt. Kurset vil vise korleis ein kan identifisere kva type plast ein har, då dette avgjer korleis gjenstanden bør handterast for best mogleg bevaring. Kurset tar også for seg korleis ein pakkar og handterar dei ulike plasttypane. 

 

Telefon: 909 20 987 / 916 96 465 (generelle spørsmål)