Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Restaurant og Møterom

09.10.2017 - 13:04

På Lyngheisenteret har vi to hovudrom kor vi kan ha matservering for selskap samtidig.

Desse er restaurant Matstova kor vi har kapasitet til 70 personar og Møterommet med kapasitet til 30 personar. Romma kan knyttast saman ved å opne ei dobbeldør i mellom dei, og dei kan også haldast heilt separat. 

Vi har gode erfaringar med å ha to eigne selskap med full matservering samtidig på huset. Dette gjeld særleg ved konfirmasjonar, men også ved jubileum, dåp og kurs/konferansar.

Under har vi samla nokre bilete kor ein kan sjå dekorering og ulike oppsett i dei to romma. 

Kontakt post@lyngheisenteret.no for meir informasjon. 

 

Møterommet 

Kapasitet: 30personar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Matstova

Kapasitet: 70personar