Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaAdresse

20.03.2015 - 11:44

Bevaringstenestene

Museumssenteret i Hordaland

Salhusvegen 201

N-5107 SALHUS

Telefon: +47 909 20 987

Avdelingsleiar: Torunn Kojan Bøe

Generell e-post: bevaringstenestene@muho.no

Telefon: 909 20 987 / 91696465 (generelle spørsmål) Sentralbord: 55 25 10 80

Fakturaadresse: faktura@muho.no