Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm samlingane

19.12.2013 - 10:31

Vi tek vare på historia om norsk trikotasjeindustri gjennom industriminnet Salhus Tricotagefabrik. 
Då fabrikken la ned drifta var maskinene og store delar av arkivet intakt. Norsk Trikotasjemuseum forvaltar produksjonslokala og bygninga rundt fabrikken: til saman 31 bygg inkludert arbeidarbustad (1860), skulehus (1873), lærarbustad og den første direktørbustaden. Bygningane er verna av Riksantikvaren og har ei samla golvflate på rundt 10 000 kvadratmeter.
 

Gåver

Har du noko du vurderer å gje til museet? Send ein e-post til samling.nt@muho.no med foto og ein kort omtale av det det gjeld, eller kontakt samlingsansvarleg Hanne Dale på tlf. +47 922 48 204.

Samlingsutvalet ved museet har møte ved behov, og vurderer alle tilbod til samlinga. 

 
 

Maskinparken

Museet tek vare på maskiner til ulike prosessar i produksjonen av strikka tekstilar. Vi har fleire hundre maskiner, mest frå Salhus Tricotagefabrik men òg frå andre tekstilfabrikkar i Bergensregionen og andre delar av landet. Vi tek vare på klede og tekstilar som blei produserte ved fabrikken i Salhus - dei mest kjende av desse er nok undertøysmerket Krone Maco. Vi forvaltar òg arkivet etter Oslobaserte broderibedrifta Gunnar Pedersen A/S, som produserte broderimønster og selde garn og broderiutstyr frå 1915 til 1986.

 

 

 

 
 

Kva skjer

Sauesanking på Lygra (01.06.2019 - Lyngheisenteret)
Bokdykk på Lygra (23.06.2019 - Lyngheisenteret)
Kurs i veving av varafell på oppstadvev 2019 (24.06.2019 - Osterøy museum)
Laftekurs på Osterøy museum (28.06.2019 - Osterøy museum)
Utvandringsfestivalen 2019 (28.06.2019 - Vestnorsk utvandringssenter)
Kurs i spinning med Elizabeth Johnston (30.06.2019 - Osterøy museum)
Sommarkonsert med Stíne Norse (07.07.2019 - Lyngheisenteret)
Vikingdag på Lygra 4. august 2019 (04.08.2019 - Lyngheisenteret)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre

Museumslosen - lenke