Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Ledig 2 årig prosjektleiarstilling

Publisert den 16.05.2017 - 09:27
16.05.2017 - 09:27

Prosjektleiar for utvikling av driftsmodellar for publikumstilbod på Lyngheisenteret (LHS) og  Vestnorsk utvandringssenter (VUS)

Ledig 100 % stilling frå 1. oktober 2017 (2 årig prosjektstilling)

Arbeidstad: Lyngheisenteret og Vestnorsk utvandringssenter

Vi søkjer etter ein person som kan:

  • Arbeide med strategisk produktutvikling retta mot bestemte brukargrupper
  • Arbeide med strategisk arrangementsutvikling ved VUS og LHS
  • Utvikle driftsmodellar for publikumstilbod
  • Utvikle bookingløysingar, marknadsføring og koordinering av publikumstilbod
  • Teste ut og gjennomføre prøvedrift og evaluering  gjennom  sesongen.

 

Her finn du meir opplysningar og søknadsskjema.

Søknadsfrist 6. juni 2017.

 

Kva skjer

Julekonsert med Helge Jordal og Motbakkeorkesteret (20.12.2017 - Vestnorsk utvandringssenter)
Mitt nabolag! - i tonar, bilete og ord (23.01.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)
Migrasong - tonane dei bar med seg over havet - premiere (11.02.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre