Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Bøker o.l. til salgs

24.01.2014 - 09:26

Kva skjer

Barnesøndag 26. mars (26.03.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Hosanger Treskofabrikk treng nye treskomakarar! (27.03.2017 - Osterøy museum)
Programslipp: Bergen Strikkefestival 2017 (28.03.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Migrasong - tonane dei bar med seg over havet (17.09.2017 - Vestnorsk utvandringssenter)
Bergen Strikkefestival 2017 (29.09.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre