Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida3 ledige stillingar

Publisert den 03.09.2019 - 15:02
03.09.2019 - 15:02

Vi har for tida tre ledige stillingar; avdelingsleiar på Vestnorsk utvandringssenter, driftsansvarleg kulturlandskap ved Lyngheisenteret (begge fast i 100% stilling) og resepsjons- og salgsansvarlig ved infosenteret på Lyngheisenteret (60% fast stilling med fleksibel arbeidstid, moglegheit for å jobbe meir i sesong).  

Du finn meir info her under "Ledige stillingar"