Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Styret for stiftinga

28.09.2010 - 11:11

Nils Marton Aadland, Hordaland fylkeskommune, styreleiar
Tove Kristin Sleire Tistel, Hordaland fylkeskommune, varamedlem
Kari Foseid Aakre, Hordaland fylkeskommune, nestleiar
Jon Askeland, Hordaland fylkeskommune, varamedlem
Liv-Wigdis Smith, Bergen kommune, styremedlem
Henry Berg, Bergen kommune, varamedlem
Øyvind Helland Oddekalv, andre kommunar, styremedlem
Tom Kristian Thorsen, andre kommunar, varamedlem
Torunn Kojan Bøe, tilsette, styremedlem ,
Tove Mostrøm, tilsette, varamedlem
Hans-Jakob Ågotnes, Universitetet i Bergen, styremedlem
Svein Ivar Angell, Universitetet i Bergen, varamedlem  

 

§ 3 Føremål for Stiftinga Museumssenteret i Hordaland

Museumssenteret i Hordaland er ein kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som har til føremål å drive bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid til samtid, knytt til naturlandskapa, busettings- og bygningshistorie, nærings- og industriutvikling, sosialhistorie og samferdsel. Museumssenteret i Hordaland skal utføre tenester innan samlingsforvaltning for musea i Hordaland. Museumssenteret i Hordaland skal ha fagleg ansvar for og drifte dei einingar som inngår samarbeidsavtale med Museumssenteret i Hordaland. Fagmiljøa som er representerte ved Museumssenteret i Hordaland skal vidareførast og vidareutviklast.

 

Image: 

Kva skjer

Miljøfest og vårmarked (29.04.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)
Sommarkurs Osterøy museum 2018 (24.06.2018 - Osterøy museum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre