Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Om Stiftinga Museumssenteret i Hordaland

14.09.2011 - 09:12

Avdelingar

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) består av fleire museum i Hordaland og har tre avdelingar; Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og Nordhordlandsavdelinga som består av Havrå, Osterøy museum, Lyngheisenteret og Vestnorsk utvandringssenter.

I Salhus, Bergen: Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og Kulturverntenesta i Nordhordland 
På Osterøy: Osterøy museum og Havråtunet
På Lygra, Lindås: Lyngheisenteret
På Sletta, Radøy: Vestnorsk utvandringssenter

 

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland

Museumssenteret i Hordaland er ein kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som driv bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid til samtid, knytt til naturlandskapa, busettings- og bygningshistorie, nærings- og industriutvikling, sosialhistorie og samferdsel. Museumssenteret i Hordaland utfører også tenester innan samlingsforvaltning for musea i Hordaland.

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) vart det første konsoliderte museet i Hordaland ved samanslåinga av Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og Felleskonservator for tekniske og industrielle kulturminne i Bergen i 2004.I 2006 vart avdelinga Kulturverntenesta i Nordhordland oppretta. Frå 1. januar 2007 vart drifta av Osterøy museum, Havråtunet og også ein del av MuHo, medan Lyngheisenteret kom med frå 12. februar 2007. Vestnorsk utvandringssenter vart konsolidert inn per 1.01.2010.

Museumssenteret i Hordaland er organisert som ei stifting.