Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Ledige stillingar

19.09.2010 - 17:23

Vi søkjer etter Vaktmeister - 1 års vikariat 

1 års vikariat frå 01.05.2018, men med mogelegheit for forlenging med inntil 1 år. Vikariatet er 60% av heil stilling, men med rom for å utvida stillinga i periodar og etter behov, særleg i sommarhalvåret. Stillinga har Osterøy museum (OM) som arbeidsplass, men det vil òg vera aktuelt å arbeida på dei andre musea i avdelinga i samarbeid med dei andre handverkarane.

OM har ansvar for antikvariske bygg og moderne museumsbygg med magasin. Museet, som er ein arkivinstitusjon og eit folkemuseum, har fokus på handverk og småindustri og dette viser att i samlingane på museet. Søknadsfrist: 27. februar 2018

Her kan du sjå heile utlysinga: PDF icon 2018_vik.OM_vaktmeister.pdf

 

 

Kva skjer

Jonsok med "Allsong på stranda" (23.06.2018 - Lyngheisenteret)
Sommarkurs Osterøy museum 2018 (24.06.2018 - Osterøy museum)
Slåttesundag på Lyngheisenteret (24.06.2018 - Lyngheisenteret)
Kurs i veving av varafell på oppstadvev (25.06.2018 - Osterøy museum)
Utvandringsfestivalen 2018 (29.06.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre