Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Ledige stillingar

19.09.2010 - 17:23

Omvisar på Havrå

På Havrå er det ledig delstilling som omvisar for sesongen 2017.  Omvisinga  vil vera kvar sundag frå og med fyrste sundagen i juni til og med siste sundagen i august. I skuleferien, kvar tysdag og onsdag i tillegg. Opningstida er frå kl. 12-15. Det kan også verta omvisingar utanom opningstidene.

Havrå er Noregs fyrste freda kulturmiljø etter §20 i Kulturminnelova. Garden har store materielle og immaterielle verdiar. I ei særstilling står det kulturbiologiske system; korleis produsere mat og vyrke på stadeigne ressursar. Me har vestlandsk fjordfe og gammalnorsk sau. Skjøtsel er det viktigaste arbeidet på garden.

Søknadsfrist: 21.04.2017

Her ser du heile utlysinga

 

Kva skjer

Barnesøndag 26. mars (26.03.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Hosanger Treskofabrikk treng nye treskomakarar! (27.03.2017 - Osterøy museum)
Programslipp: Bergen Strikkefestival 2017 (28.03.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Migrasong - tonane dei bar med seg over havet (17.09.2017 - Vestnorsk utvandringssenter)
Bergen Strikkefestival 2017 (29.09.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre