Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Ledige stillingar

19.09.2010 - 17:23

Bevaringstenestene søkjer konservator i 100% prosjektstilling i 1 år med moglegheit for forlenging 

Vi søkjer konservator i 100 % stilling til arbeid med førebyggande konservering ved dei konsoliderte musea i Hordaland.

Bevaringstenestene er ei felles bevarings- og konserveringsteneste for dei ti konsoliderte musea i Hordaland, og er ei avdeling i Museumssenteret i Hordaland. Vi har spisskompetanse innan konservering av tekstil, metall, tre, møbel og andre kulturhistoriske gjenstandar, og har brei erfaring innan førebyggande konservering. Vi har ansvar for eit fellesmagasin, og er i ferd med å planlegge nytt magasin mellom anna for store gjenstandar. Bevaringstenestene tek oppdrag for eksterne kundar.

Avdelinga skal ta i bruk eit nytt mobilt varmebehandlingskammer i container til behandling av skadedyr på gjenstandar. Kammeret kan flyttast mellom musea i fylket. Vi lyser difor ut ei 100 % prosjektstilling i eit år som skal prøve ut og planlegge drifta av kammeret saman med våre konservatorar. Andre aktuelle arbeidsoppgåver er reingjering og tilstandsvurdering av gjenstandar, kontroll av skadedyr i samlingane, pakking for magasin eller transport og registrering i Primusdatabasen.  

Det må påreknas noko reiseverksemd. Søknadsfrist: 1. september 2018

Her kan du sjå heile utlysingaPDF icon BEV ledig stilling 2018.pdf

 

Norsk Trikotasjemuseum søkjer omvisar fast kvar 3. søndag 

Vi treng deg som likar å vere samam med andre menneske og som likar å formidla fagkunnskap på ein forståeleg måte. Du vil jobbe saman med andre formidlarar, omvisarar eller kafévertar, og arbeidstida er i hovudsak på dagtid søndagar mellom kl. 11-17. I tillegg vil det varta mogeleg å jobba ekstra både vekedagar og kveldstid. Vi ønskjer at du også likar å jobbe med barn. Museet har eigne opplegg og omvisingar for barn gjennom heile året.    

Du må kunne norsk og engelsk munnleg, vere imøtekommande og sjølvstendig og du må like å bake kakar og å ta oppvasken ved sida av å guide publikum. Vi kan lova deg ein spanande ekstrajobb på eit unikt museum der du vil bli ein del av ein fin gruppe formidlarar og omvisarar.  

Du vil få grundig opplæring.  

Fast arbeidstid: kvar 3. søndag gjennom heile året.  Løn etter tariff.

Les meir om stillinga her.

Søknadsfrist: 20. august 2018

 

 

Kva skjer

Livet på Prærien (09.09.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)
Migrasong (09.09.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)
Bergen Strikkefestival 28.-30. september 2018 (28.09.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre