Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Om Museumssenteret

08.09.2009 - 13:33

 

Avdelingar

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) består av fleire museum i Hordaland og har avdelingar i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy. I Salhus, Bergen: Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og Kulturverntenesta i Nordhordland. På Osterøy: Osterøy museum og Havråtunet. På Lygra, Lindås: Lyngheisenteret. På Sletta, Radøy: Vestnorsk utvandringssenter

Her kan du sjå presentasjonen til direktør Atle Ove Martinussen under konferansen “The Best in Heritage” i Dubrovnik hausten 2008. Den er på ca 40 minutt og omhandlar alle avdelignane (på engelsk).

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland

Museumssenteret i Hordaland er ein kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som driv bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid til samtid, knytt til naturlandskapa, busettings- og bygningshistorie, nærings- og industriutvikling, sosialhistorie og samferdsel. Museumssenteret i Hordaland utfører også tenester innan samlingsforvaltning for musea i Hordaland.

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) vart det første konsoliderte museet i Hordaland ved samanslåinga av Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og Felleskonservator for tekniske og industrielle kulturminne i Bergen i 2004.

I 2006 vart avdelinga Kulturverntenesta i Nordhordland oppretta. Frå 1. januar 2007 vart drifta av Osterøy museum, Havråtunet og også ein del av MuHo, medan Lyngheisenteret kom med frå 12. februar 2007. Vestnorsk utvandringssenter vart konsolidert inn per 1.01.2010. Museumssenteret i Hordaland er organisert som ei stifting.