Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Opningstider

28.09.2010 - 11:13

Her finn du opningstidene for alle avdelingane våre. Du finn utfyllande opplysningar på sidene til kvar avdeling.

Norsk Trikotasjemuseum

29.1-17.6: tysdag-fredag 11-15 sundag: 12-17

19.6-14.8: søndag - fredag: 12-17, stengt lørdag

16.8-4.12: tysdag- fredag: 11-15, sundag 12-17

STENGT PÅ HEILAGADAGAR

Osterøy museum

stengt fram til  1. mai 2016 i samband med utstillingsarbeid. Ope for gruppebestillingar. Avtalte arrangement går som vanleg.

1.5-.19 ope:

Tysdag-fredag: 10-15, i juli 10-17

1.6-1.9 også sundagar 12-17. Kafé med stompekaker

Lyngheisenteret

Sommarsesongen: ons -tors-fre. kl. 11-15.30 sundag kl. 12-17

Grupper, skuleklasser og studentar etter avtale  også utanom desse tidene.

Heile året: grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale. Ta kontakt!

Havråtunet

Juni-august: sundagar 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.

Skulesommarferie: tysdag og onsdag kl. 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.

Elles etter avtale.

Vestnorsk utvandringssenter

8.5.-12.6.: laurdag og sundag kl. 12-15

14.6.-21.8.: tysdag – fredag kl. 12-17 og laurdag - sundag kl. 12-15, mandag stengd

Heile året etter avtale.

Bevaringstenestene

Grupper etter avtale. Open dag for publikum ein gong per år.

Ådnatun

Ynskjer du å vitja Ådnatun er du velkomen til å ta kontakt for avtale

 

Kva skjer

For skoler: foredrag med Frida Ottesen (27.04.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Byttefest og foredrag med Frida Ottesen (27.04.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Handarbeidstreff på Osterøy museum (03.05.2017 - Osterøy museum)
Sommarkurs på Osterøy museum 26. juni - 1. juli (26.06.2017 - Osterøy museum)
Migrasong - tonane dei bar med seg over havet (17.09.2017 - Vestnorsk utvandringssenter)
Bergen Strikkefestival 2017 (29.09.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre