Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Opningstider

28.09.2010 - 11:13

Her finn du opningstidene for alle avdelingane våre. Du finn utfyllande opplysningar på sidene til kvar avdeling.

Norsk Trikotasjemuseum

 • 1.1 - 10.2: Stengt
 • 11.2 - 22.6:  tysdag - fredag 11-15, søndag 12-17
 • 24.6 - 31.8: søndag - fredag 12-17
 • 2.9 - 9.12: tysdag - fredag 11-15, søndag 12-17
 • Stengt på heilagdagar.
 • Grupper og skuleklasser heile året ved avtale.

Osterøy museum

 • 27.5.-9.9. mandag -torsdag: 11.00-15.00
 • I juli også ope søndag kl 11.00-15.00
 • Elles held museet ope etter avtale heile året.

Lyngheisenteret

 • 25. 3 - 30.9: Onsdag-fredag kl 11 -15.30, søndag 12-17.
 • Heile året: grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale. Ta kontakt!

Havråtunet

 • Juni-august: søndagar 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.
 • Skulesommarferie: tysdag og onsdag kl. 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.
 • Elles etter avtale.

Vestnorsk utvandringssenter

 • 27.05 – 17.06: Lørdag og søndag 12–15
 • 19.06 – 19.08: Tirsdag – fredag 12-17, lørdag og søndag 12–15.
 • Måndag stengd.
 • Grupper og skuleklasser heile året ved avtale.

Bevaringstenestene

Grupper etter avtale. Open dag for publikum ein gong per år.

Ådnatun

Ynskjer du å vitja Ådnatun er du velkomen til å ta kontakt for avtale

 

Kva skjer

Vinterferien på Norsk Trikotasjemuseum (25.02.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)
Utstillingsopning: "Monotoni" og smykkeverkstad for barn (25.02.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)
Vinteropplevingar på Lyngheisenteret (27.02.2018 - Lyngheisenteret)
Strikkekafé: Kari Hestnes (20.03.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)
Miljøfest og vårmarked (29.04.2018 - Norsk Trikotasjemuseum)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre