Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Opningstider

28.09.2010 - 11:13

Her finn du opningstidene for alle avdelingane våre. Du finn utfyllande opplysningar på sidene til kvar avdeling.

Norsk Trikotasjemuseum

29.1-17.6: tysdag-fredag 11-15 sundag: 12-17

19.6-14.8: søndag - fredag: 12-17, stengt lørdag

16.8-4.12: tysdag- fredag: 11-15, sundag 12-17

STENGT PÅ HEILAGADAGAR

Opningstider under Sykkel-VM (16-24.september):

  • Mand - tirsd: stengt
  • Onsd - fredag: 11-15
  • Søndag 12-17

Osterøy museum

21.05-17.9 ope: Tysdag-fredag: 11-15

25.06-17.09 ope: Også sundagar 12-17.

Lyngheisenteret

Sommarsesongen: ons -tors-fre. kl. 11-15.30 sundag kl. 12-17

Grupper, skuleklasser og studentar etter avtale  også utanom desse tidene.

Heile året: grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale. Ta kontakt!

Havråtunet

Juni-august: sundagar 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.

Skulesommarferie: tysdag og onsdag kl. 12-15. Omvising kl. 12.00 og 13.30.

Elles etter avtale.

Vestnorsk utvandringssenter

8.5.-12.6.: laurdag og sundag kl. 12-15

14.6.-21.8.: tysdag – fredag kl. 12-17 og laurdag - sundag kl. 12-15, mandag stengd

Heile året etter avtale.

Bevaringstenestene

Grupper etter avtale. Open dag for publikum ein gong per år.

Ådnatun

Ynskjer du å vitja Ådnatun er du velkomen til å ta kontakt for avtale

 

Kva skjer

Barnesøndag 26. november (26.11.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Strikkekafé: superstrikk med Sara og Jenny (28.11.2017 - Norsk Trikotasjemuseum)
Mitt nabolag! - i tonar, bilete og ord (23.01.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)
Migrasong - tonane dei bar med seg over havet - premiere (11.02.2018 - Vestnorsk utvandringssenter)

Sjå hele kalenderen

 

Digitalt Museum

Her kan du sjå kva som finst i samlingane våre