Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaUtstillingar

29.10.2010 - 09:34

I informasjonsbygget kan du få vita meir om lyngheiene gjennom utstillinga
"Det stig av hav..."Den syner ulike sider ved både dei norske og dei europeiske lyngheiane.

Det vert og vist dokumentarfilm om eit eldre syskenpar som syner
korleis lyngheiane vart drivne på opphaveleg vis.

Drømmen from Museumssenteret i Hordalands on videokanal.

Norge som jordbrukssamfunn har gjennomgått store endringer. Opplev fortellingen om å drive villsaudrift på lyngheiene på Lygra.

Image: