Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Utstilling ved Trudi Jaeger - Lyngheisenteret 18.juni-9.juli

Publisert den 09.06.2017 - 08:30
09.06.2017 - 08:30

TRUDI JAEGER - IN THE LIGHT OF DAY - LYGRA

DRAWING FOR UNREAL TIMES

INSTALLASJON MÅLERI/TEIKNINGAR PÅ PAPIR, LYNGHEISENTERET, LYGRA.

Ope sundag 18. juni - 9.juli 2017. Stille visingar kvar sundag i utstillingsperioden Kl. 14.00.

Denne utstillinga er den andre syninga av Jaeger sitt prosjekt Illuminations Atlanterhavet. Illuminations Atlanterhavet Lygra er ei kunstnarisk undersøking relatert til kystområde som har tilknyting til Nordsjøen og Atlanterhavet. Dei sårbare lyngheilandskapa på Lygra i Nordhordland har betydningsfull plass i dette arbeidet. Gjennom fleire årstider har kunstnaren opphalde seg på Lygra. Arbeida som har blitt til etter vinter- og vår- opphalda skal visast som ein installasjon i hovedhuset.