Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaUniversitet / Høgskule

09.10.2017 - 15:49

Universitet og Høgskular er ofte på studietur til Lyngheisenteret. Det pågår mange ulike forskningsprosjekt på Lygra, både i forbindelse med kartlegging og den særeigne drifta av lyngheier, i tillegg til forskning på livet i Lurefjorden. Les meir om forskningsprosjekt her. 

Lyngheisenteret kan tilby guiding ute for Universitet og Høgskular. Vi stiller også Auditoriet, Møterommet og Utstillinga disponibelt i forbindelse med prosjekt og forskning etter avtale. Kontakt oss på torhild.kvingedal@muho.no

Fagleg tematiserte turar i lyngheia, marine område, og gardsområda knytt til ekskursjonar og spesielle fagdagar.

Døme på fagområde:
Universitetet:
Biologi
Geografi grunnfag
Senter for miljø og ressursstudier
Historie grunnfag
Etnologi
Kulturvitenskap
Arkeologi

rarhøgskulen og Lærarakademiet
Natur, samfunn og miljø

Bakgrunnen for Lyngheisenteret
Idèen om eit økomuseum for lyngheilandskapet kom allereie på 70-talet som eit resultat av det tverrfaglege Lindåsprosjektet (1971-75). Meir enn 10 ulike institutt ved Universitetet i Bergen deltok og over 30 rapportar vart gjeve ut. Driftsformane i kystjordbruket vart sett inn i ein økologisk og samfunnshistorisk samanheng. 

For meir litteratur og bakgrunnstoff sjå eigen litteraturoversikt og Lygrapermen.