Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Møteplass ULL - 23. mars

Publisert den 15.03.2017 - 15:04
15.03.2017 - 15:04

 

Møteplass ULL 23 mars kl 17.30  – 21 
Knarvik på Dampen,   Hagelia 6 , (under Nordhordlandsbrua).

ULL SOM NÆRING  
Berre ca 20 % av den norsk ulla vert i dag brukt i Norge.
Kva skjer i dag , kan bruk av norsk ull  gje grunnlag for ny næringsutvikling ?
Er kvaliteten og økonomien  god nok for dette ?

Formålet med  møtet  er å få ut meir kunnskap om korleis ulla vert brukt i dag,
kva ressurs den norske ulla har vore, og sjå på nye moglegheiter for  auka satsing på norsk ull.
 

Målgruppa for møtet er sauebønder, handverkarar, husflid, industri og folk med interesse for ein berekraftig  ressurs.

Program
 
17.30  Velkommen v/ Karin F. Svarstad Sommerakademiet  og Torhild Kvingedal, Lyngheisenteret

17.40  Øyvind Myhr, leiar  Hillesvåg Ullvarefabrikk

18. 00   Krus prosjektet v/ Forskar Ingunn Grimstad Klepp og Tone Tobiasson

18. 30   Årolilja S. Jørgensrud, Krivi Vev , Tingvoll

18.50  Norske Filtmakere v/leiar  Sissel Midtlid

19.10    Meland Antirust v/ Stig Ove Jacobsen

19.20  – 20.00    Snakke pause m/ kaffi kaker   -  40 min

20.00   Lindås og Meland  Sau & Geit v/ Ove Holmås

20. 20   Alf Ottar Folkestad , leiar Norsk Villsaulag

 20. 40  Biosfæreprosjektet v/ Petter Emil Kaland

 21 .00  Oppsummering  - og vel heim