Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaLygra - Permen Undervisingsopplegg

09.10.2017 - 15:50

Undervisninga på Lyngheisenteret Undervisningsmateriell - Lygrapermen

Aktivitetsarka kan lastast ned som pdf-filar i Adobe reader-programmet.

 

Kulturminne og kulturlandskap

Torv til gjødsel

Torv til brensel

Villsausanking

Lyngslått

Lyngsviing

Torvmose

Einstapeslått

Kartlegg kulturlandskapet på Lygra

Plantefarging

Ull og ullprodukt

Mangfaldet i naturen

Smådyr i fjøra

Planter i og ved saltvann

Smådyr i lyngheia

Plantelivet i lyngheia

Røsslyng

Geologien på Lygra

Jordsmonnet

 

Tradisjonell lyngheisyklus

Årsrytmen før 1900

Næringsstraumen

 

 

5 enkle spørsmål om lynghei

Figurar 

Årsrytmen før 1900

Næringsstraumen

Kart

Kart over Ytre Lygra

Klyngetunet på Ytre

Lygra Vegetasjonskart frå Lygra 1992

Kart over kulturminne på Lygra

 

Stadnamn på Lygras

Innmark Røsslyng blomstrar

Stadnamn i Lygras utmark

Eigedomstilhøve på Lygra før og etter utskiftingane

Stadnamn på Lurekalven

Artslister

Plantliste for Lygra og Lurekalven

Fuglar på Lygra og Lurekalven

Smådyr på Lygra