Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKystlyngheiene i nyheitsbilete

13.02.2014 - 10:44

Adresseavisen 6.februar 2014

Mons Kvamme; Kontrollert brenning gir bedre beredskap

 

Bergens Tidende 15.mars 2014

Profesjonelle gjetere med flokker av sau, geit og hunder bevarer kulturlandskapet mange stader på Kontinentet. Slik unngår dei ukontrollerte brannar.

Gode hyrder hindrer brann

 

Høyr Mons Kvamme frå Lyngheisenteret på NRK

Om viktigheten med kontrollert lyngbrenning for å unngå dei store brannane me har opplevd i den siste tida langs kysten i Norge.

Høyr NRK sin reportasje

 

Dette var ikkje ein brann ute av kontroll

Ei stor røyksky over fjellet på Stadlandet kunne få folk til å frykte det verste. Men det var noko heilt anna – lokale bønder som prøver å halde liv i ein gammal tradisjon.

Sjå sak på NRK: 

Dette var ikkje ein brann ute av kontroll!

 

Viktige moment for kontrollert brenning av lyng

Utarbeida av Mons Kvamme.

PDF icon Brannpresentasjon 2015 Mons Kvamme Viktige moment for Lyngbrenning.pdf

 

Kvifor brenn vi lyng?

Brosjyre om bakgrunnen for at vi brenner lyng.
PDF icon Brannbrosjyre Hvorfor er det viktig å brenne lyng org 1 MB.pdf       (1,2 MB til nettvisning)

PDF icon Brannfolder Hvorfor er det viktig å brenne lyng org 9 MB.pdf          ( 9 MB - til utskrift)