Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKronikker

10.02.2014 - 13:20

Kontrollert brenning gir bedre beredskap 

Kysten står i flammer - det brenner ikke bare fordi det er tørt. 

Av: MONS KVAMME, BOTANIKER, LYNGHEISENTERET

 

Kysten endrer seg dramatisk 

Det åpne kystlandskapet forsvinner foran øynene på oss. Hva gjør Norge med det? 

Av: Inger Elisabeth Måren, Stipendiat vedInstitutt for biologi og Bergen Museum, Universitetet i Bergen

 

Kystlynghei – en truet naturtype 

I Norge finnes verdens nordligste kystlyngheier, og Norge har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar i å ivareta denne naturtypen, som i våre dager er iferd med å bli borte

på grunn av gjengroing. 

Av: LIV S. NILSEN Forsker, Bioforsk, Midt/Norge, LIV GURI VELLE Stipendiat, BioforskVest, ASBJØRN MOEN, Professor, NTNU, Vitenskapsmuseet