Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaGrunnskulen

  

Lyngheisenteret har ofte besøk av skuleklassar frå grunnskulen.

Under har vi lista nokre av aktivitetane vi kan førebu i forbindelse med undervisning hos oss.

Kontakt oss på post@lyngheisenteret.no for å avtale besøk og opplegg. 

Vi legg hovudsakleg opp til at aktivitetene skjer ute og at elevane skal bli kjend med området, forståing for dyreliv og gardsdrift.

Det er mogleg å låne grill ute frå Lyngheisenteret. 

 

Naustvika - 10min gange frå Lyngheisenteret

  - Fiske frå land.

  - Bruke havkikkert for å undersøke livet i fjøra.

  - Kartlegging av artar i forbinding med vidare skuleprosjekt.

  - Samle artar og kartlegge dei ved hjelp av artskart.

Ein kan også besøke Lurekalven (øy nordvest) ved å låne båt frå Lyngheisenteret (etter avtale, ekstra kostnad).

 

Gardsarbeid

Lyngheisenteret har sin eigen gard og avhengig av sesong kan vi tilby følgande:

  - Besøke sauar, kyr og høns.

  - Planting eller innhøsting i vår økologiske hage.

  - Jobbe ute med oss på ulike oppgåver som til dømes hesjing eller å ta opp poteter

  - Utforske plante- og dyreliv i lyngheiene.

  - Uteaktiveteter som å skyte med pil & boge og naturløype. 

 

På Infobygget

  - Aktiviteter som til dømes å kinne smør og male korn. 

  - Kjøkenarbeid som til dømes å lage pølser, bake kaker, førebu kjøttkaker osb. 

 -  Tilpassa kreative kunstaktivitetar.

 

Mat og drikke

Du er velkomen til å ta med eigen mat og drikke.

Vi kan òg gi eit tilbod for ein varm lunsj i restauranten vår. Ta gjerne kontakt med oss for meny og prisar.

 

Betaling for dagen på Lyngheisenteret

Vi spør ikkje om noko økonomisk bidrag frå deg for ditt besøk. Det vi ber om er at Lyngheisenteret aktivt vert nemnd i rapportar om besøket og at foreldre og familier er gjort oppmerksom på dei fine fasilitetane vi har å tilby her.

Kontakt oss på epost for meir informasjon.

 

 

10.07.2016 - 21:00