Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Forsking på Lygra

10.02.2014 - 11:07

Det nasjonale Lyngeheinettveket

Forskarane som har ulike prosjekt på Lygra er med i det nasjonale Lyngeheinettveket, LYNET er ein samanslutning av forskarar, forvaltarar og andre med interesse for kystens lyngheiar. 
Det nasjonale Lyngheinettverket LyngNett  Link til våre gamle nettsider LYNET 

Link til European Heathlands